Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

ПРОЕКТИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
28 Юни 2019


На 12.06.2019 година стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Проект "Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа" има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ: 147 564,20 лв.
Продължителност: 15 месеца, от които 12 месеца за предоставяне на услугите.
В тази връзка на 03.07.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ардино ще се проведе встъпителна конференция по проект "Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа".
Целта на конференцията е запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и други заинтересовани лица, с целите, задачите и дейностите по проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прочитания: 356 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари