Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
04 Септември 2019

I. Управителният съвет на Футболен клуб „Юнак“, гр. Ардино, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.10.2019 г/понеделник/ от 16,00 ч. в заседател¬ната зала на ОбС– гр. Ардино, при следния дневен ред:

1.Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2.Отчет на ръководството за изтеклия период и освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС;

3.Избор на нов пред¬седател и членове на УС и КС;

4.Разни.

При липса на кворум на основание глава 16, член 39, алинея 5 от Устава на Футболен клуб „Юнак“ - гр. Ардино, събранието ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

гр.Ардино
04.09.2019 г.

Председател : Метин Мюмюнов


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ПОКАНА

Прочитания: 252 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари