Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
04 Септември 2019

I. Управителният съвет на Футболен клуб „Юнак“, гр. Ардино, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.10.2019 г/понеделник/ от 16,00 ч. в заседател¬ната зала на ОбС– гр. Ардино, при следния дневен ред:

1.Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2.Отчет на ръководството за изтеклия период и освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС;

3.Избор на нов пред¬седател и членове на УС и КС;

4.Разни.

При липса на кворум на основание глава 16, член 39, алинея 5 от Устава на Футболен клуб „Юнак“ - гр. Ардино, събранието ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

гр.Ардино
04.09.2019 г.

Председател : Метин Мюмюнов


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ПОКАНА

Прочитания: 178 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари