Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО
25 Ноември 2019

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 02.12.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Избиране на представители в Общото събрание на „В и К” ООД – Кърджали.
2.Избиране на представители в Асоциацията по В и К – Кърджали.
3.Избиране на представители в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали.
4.Избиране на представители в Областния съвет за регионално развитие на област Кърджали.
5.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.
6.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.
7.Приемане на решение за даване на съгласие кмета на общината да подпише Запис на заповед, изискуем при подаване на документи за авансово плащане по Договор № BG05М9ОР001-1.029-0001-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
8.Приемане на решение за издаване на разрешително за ползване на воден обект „Изграждане на мост на река „Коджадере” път към с.Хромица, община Ардино, област Кърджали”.
9.Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от източници и биогорива на община Ардино.
10.Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

Прочитания: 176 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари