Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО
13 Декември 2019

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.12.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2.Избор на заместник председател на Общинския съвет.
3.Приемане на решение за определяне на представители на община Ардино и Общински съвет – Ардино в Общото събрание на националното сдружение на общините в Република България.
4.Приемане на решение за членство на ОбС - Ардино в националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
5.Участие на Община Ардино в сдружения за местни власти Сдружение „Толерантност”.
6.Избиране на представители в областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кърджали.
7.Извършване на компенсирани промени върху отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2019 година.
8.Определяне на възнагражденията на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници.
9.Промяна на общата численост и структура на общинска администрация и дейностите към нея.
10.Допълнение на решение № 531/26.06.2019 г. на ОбС – Ардино, свързано с промяна на режима на собственост на общински недвижим имот от частна в публична собственост, намиращ се в с.Кроячево, общ.Ардино.
11.Удължаване на срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01.01.2020 г.
12.Възлагане на превози по автобусни линии в община Ардино по утвърдена областна транспортна схема.
13.Предложение относно приемане на решение за отделяне на с.Главник от кметство Жълтуша, община Ардино.
14.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2020 година.
15.Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ардино.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

Прочитания: 162 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари