Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ПРОЕКТИ
 
ОБЯВА
08 Януари 2020

Община Ардино, област Кърджали, обявява прием на заявления за позицията „ПСИХОЛОГ“ за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.
Проектът има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда.
Кандидатите за позицията подават следните документи:
 Заявление (по образец);
 Документ за самоличност (за справка);
 Автобиография (европейски образец);
 Копие от диплома за завършено образование, съответстващо на позицията, за която кандидатства;
 Медицинско свидетелство;
 Свидетелство за съдимост;
 Декларация за обработка на лични данни (по образец).
Заинтересованите кандидати могат да подадат документите в срок от 08.01.2020 г. до 15.01.2020 г. вкл., в деловодството на Общинска администрация - Ардино на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
Комплект с документите по образец може да намерите в сайта на общината.инж. ИЗЕТ ШАБАН ---п----
Кмет на община Ардино

Прочитания: 579 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари