Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО
04 Февруари 2020


На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.02.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на Бюджета на община Ардино за 2020 година.
2.Приемане на Програма за управление на община Ардино през мандат 2019 – 2023 година.
3.Изменение и допълнение на Решение № 137, взето на заседание на ОбС, проведено на 10.08.2016 г.
4.Спазване на изискванията на Наредба № 34 от 06.12.1999 година за определяне на таксиметровите стоянки на територията на община Ардино.
5.Възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки за автобусен превоз по маршрутни разписания от Общинската транспортна схема, квоти на община Ардино.
6.Приемане на стратегия за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
7.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
8.Отдаване под наем на общински нежилищни помещения, части от имоти частна и публична общинска собственост, находящи се на територията на община Ардино.
9.Кандидатстване на община Ардино с проект „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Ардино” по Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014 – 2021 г., Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективмност, енергийна сигурност”, Процедура „рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.
10.Приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2019 година.
11.Приемане на Програма и Календар за развитието на физическото възпитание и спорта през 2020 година.
12.Приемане на Общински план за младежта за 2020 година.
13.Приемане на решение за отделяне на с.Главник от състава на кметство с.Жълтуша, община Ардино.
14.Актуализация на членовете на Управителния съвет на Сдружение „За чисти Родопи”.
15.Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 година в МБАЛ „Ардино” ЕООД гр.Ардино.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям/

Прочитания: 202 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари