Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
27 Март 2020

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-143/20.03.2020 г., както следва:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
а) полагане на труд в населеното място;
б) здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното .място, в което живеят те е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
д) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.“

2. Създават се т. 4 - 7:

„4. Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват със:
а) служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
б) медицински документ;
в) документ за самоличност;
г) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.
5. Водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.
6. След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет - през контролно - пропускателните пунктове се пропускат служители:
а) на хранителни вериги и аптеки;

б) осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
в) в стратегически обекти по смисъла на-Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
г) на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
д) извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.
7. С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ“.
Инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино

Прочитания: 224 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари