Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АРДИНО
22 Април 2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.04.2020 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на Решение за промяна в срока за ползване на отстъпка 5 на сто за ТБО за 2020 година.
2.Разрешаване изразходване на средства по чл.64, ал.1 от ЗУТ за инвестиции, определени в чл.42, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване размера на обезпеченията и отчисленията изискващи при депониране на отпадъци, за нуждите на община Ардино.
3.Освобождаване от наемни задължения на наематели на общински нежилищни помещения и терени.
4.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
5.Изменение и допълнение на Решение № 23/18.2019 г. на ОбС – Ардино за приемане на обща численост и структура на Общинска администрация – Ардино и дейностите към нея.
6.Предоставяне на част от имот № 69518.10.660 от общински поземлен фонд на община Ардино, находящ се в землището на с.Стояново, местността «Ливадие».
7.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собстевност за 2020 година.
8.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост.
9.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частсна общинска собстевност.
10.Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Ардино /2017-2020 г./
11.Приемане на решение за годишен плат за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2021 г.
12.Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
13.Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска собстевност на територията на общината през 2020 година.
14.Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет – Ардино за мандат 2019 – 2023 година.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:С.Байрям

Прочитания: 145 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари