Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ПРОЕКТИ
 
Общински съвет – Ардино прие Плана за развитие на общината за периода 2014-2020 година
04 Август 2014


На 23.07.2014 година Общински съвет – Ардино прие Общинския план за развитие (2014-2020 година). Планът е водещ средносрочен стратегически документ, който очертава целите и приоритетите за интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.
Съобразен е с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка.
Основните задачи през следващият програмен период са:
- Извършване на задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в община Ардино;
- Осигуряване на приемственост по основни приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и стратегически документи на общината;
- Очертаване на реалистични приоритетни направления и мерки за постигане на целите;
- Набелязване на конкретни дейности и проекти чрез който ще се реализира плана, както и институционалното му и финансово осигуряване.
Общинския план за развитие се състои от няколко раздела а именно:
- Профил на общината;
- Анализ на ситуацията в страната;
- Процеси и тенденции в икономиката на общината и социалната сфера;
- Състояние на техническата инфраструктура и околната среда;
- Териториална структура на селищната мрежа;
- Анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахите /SWOT Анализ/;
- Стратегическа част;
- Дейности за постигане на целите;
- Осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху изпълнението на плана;
- Програма за реализиране на Общинския план за развитие.
Плана за развитие беше осъществено по проект „Подобряване на процеса на разработване на общински политики за развитие”, договор №13-13-39/31.10.2013 г., финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочитания: 707 пъти

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари