Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПРОЕКТ “ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
22 Август 2008

О Б Я В А

ПРОЕКТ “ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
ДОГОВОР №BG 051PO01/07/5.2-01/D01/0008
ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОБЩИНА АРДИНО, в партньорство с Фондация ЕКИП, реализира проект “Достоен живот в общността” по ОП “Развитие на човешките ресурси” по схема за “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Във връзка с реализацията на проекта Община Ардино набира кандидати за “Домашни помощници” и “Социални асистенти”.
ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ УСЛУГИТЕ «СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ» и «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»:
1. Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот.
2. Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ «СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ» И «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»?
Дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” се предоставят поотделно и/или заедно, съобразно потребностите на потребителите. Социалните асистенти и домашните помощници обслужват двама или повече преки потребители. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден и/или под формата на почасови услуги. Като домашни помощници и социални асистенти ще бъдат наети лица търсещи работа, както от работещи, учещи, пенсионирани лица и/или членове на семействата на обслужваните. Наетите по проекта лица ще бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги.
Социалните услуги се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.
АКО ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ИЛИ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК трябва да подадете в срок до 01.09.2008 год. молба в свободен текст до Кмета на община Ардино в деловодството на община Ардино.
Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, проектният асистент и местни експерти.

За контакт:
Елван Исмаил – Ръководител проект, служебен телефон : 03651/42-19

Прочитания: 1275 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари