Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ПРОЕКТИ
 
ВАЖНО! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” ДО 22.08.2014 Г.
15 Август 2014

Община Ардино кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” (позиция специален педагог) по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.ardino.bg.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания
• да са физически лица;
• да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;
• да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните дейности;
• да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика;
• да притежават компютърна грамотност;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
• да не са в конфликт на интереси;
• да не са участвали в разработването на Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване” на община Ардино.


1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:
• да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
• да познават спецификата на педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.


2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 22.08.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа.

Документите могат да се изпращат:
- на електронен път на адрес:
ardino@abv.bg
- на хартия на адрес:
гр.Ардино, ул. „Бели брези” №31РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Прочитания: 668 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари