Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ПРОЕКТИ
 
Встъпителна конференция за представяне НА ПРОЕКТ На Община Ардино, „Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители”
01 Септември 2014


Встъпителна конференция за представяне НА ПРОЕКТ На Община Ардино, „Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители” се проведе на 29 август 2014 г. в заседателната зала на общината. Договорът с рег. М13-22-20/29.07.2014 Г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация’’ на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-14,
Периодът за изпълнение на проекта е 12 месеца: от 29 юли 2014 г. до 29 юли 2015 г.
На конференцията присъстваха кметът на община Ардино Ресми Мурад, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, кметове и кметски наместници на населени места, служители на общинската администрация и дейностите към нея, които се явяват и целева група ная проекта.
Основните дейности и целите на проекта и основните дейности по него бяха представени от инж. Кемал Алиев – секретар на общината и ръководител на екипа за управление на проекта, а именно:
Основни дейности-провеждане на обучения в ИПА;провеждане на специализирано обучение на тема: „Изменения в нормативната уредба за програмен период 2014 - 2020”; провеждане на групови обучения; управление на проекта и дейности по информация и публичност.
Общата цел на проекта е да се повиши компетентността на служителите в общинската администрация и в кметствата на територията на община Ардино да се повиши качеството на административното обслужване чрез участие в специализирани и тематични обучения, а специфични цели са - да се повишат практическите умения на служителите в общинската администация и кметствата чрез участие в специализирани и тематични обучения и да се развият допълнителни умения за работа с хора и да се повиши квалификацията и компетентността на служителите от общинската администрация чрез участие в обучения за ключови компетенции;
Очакваните резултати от проекта са - повишена квалификация на експертния състав на общината чрез участие в специализирани обучения в ИПА; проведено едно специализирано обучение на тема : „Изменения в нормативната уредба за програмен период 2014 - 2020”; проведени три тридневни обучения за служители и ръководния състав на община за повишаване на екипната ефективност и ключовите компетенции Ардино; осъществено управление на проекта и проведени дейности за информация и публичност.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Снимки

Прочитания: 1125 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари