Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО
13 Ноември 2008

П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:
редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.11.2008 г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на решение за кандидатстване пред ПУДООС към Министерството на околната среда и водите за предоставяне на 70% безвъзмездна финансова помощ и 30% безлихвен заем за закупуване на един нов сметосъбирачен автомобил, 240 бр. съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” и 60 бр.пластмасови кофи.
2.Одобряване на оптимизираната програма за управление на отпадъците за периода 2008 – 2011 година.
3.Приемане на решение за кандидатстване пред Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места” за подобряване на сградния фонд на читалищата на територията на община Ардино.
4.Изменение на действащия застроителен и регулационен план на град Ардино.
5.Промяна в режима на собственост на общински недвижим имот от публична в частна собственост, намиращ се в с.Бял Извор, квартал Диамандово.
6.Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство с.Боровица община Ардино.
7.Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд през 2009 година.
8.Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на СОУ „Васил Левски”, град Ардино.
9.Провеждане на конкурс за възлагане на автобусни линии в Община Ардино по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми.
10.Актуализация на списъка на учителите, които имат право на транспортни разноски, утвърден от общинския съвет с Решение № 41/11.02.2008 г.
11.Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на общински концесии.
12.Промяна в структурата на общинска администрация – Ардино.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/А.Серкан/

Прочитания: 1277 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари