Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО
08 Януари 2009

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

редовно заседание на Общински съвет - Ардино, област Кърджали, на 14 януари 2009 г. (сряда) от 10 часа в заседателната зала на общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
2. Изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет - Ардино за определяне размера на местните данъци.
3. Актуализиране на размера на таксата за битови отпадъци и приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците през 2009 година.
4. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
5. Приемане на решение за кандидатстване пред МЗХ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., с инвестиционен проект „Превръщане на община Ардино в атрактивна за инвестиции териториална единица, чрез обновяване на градската среда в Ардино”.
6. Приемане на решение за кандидатстване пред МЗХ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., с инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение на територията на община Ардино”.
7. Приемане на решение за кандидатстване пред МЗХ по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., с инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”.
8. Даване на съгласие за сключване на споразумение за общинско сътрудничество по Оперативна програма „Административен капацитет”.
9. Удължаване срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01 януари 2009 г.
10. Удължаване срока на договор за наем на имот, публична общинска собственост, представляващ водоем с № 000390 и № 000405, находящ се в землището на с. Стояново, община Ардино.
11.Удължаване срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, считано от 01 януари 2009 г.

Председател: Айдън СЕРКАН

Прочитания: 1313 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари