Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В А
11 Септември 2009

На основание чл.110, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35 от ЗОС, чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №188 /29.07.2009 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед № 379 от 31.07.2009 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 21.08.2009 г., /петък/ с начало: 12.00 часа в залата на Общинска администрация-Ардино за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Неурегулиран поземлен имот с площ 436.24 кв.м., намиращ се в село Хромица, община Ардино, заедно с построената в него Двуетажна масивна сграда “Бивше кметство” със застроена площ 83.91 кв.м. и разгърната застроена площ 167.82 кв.м., при първоначална тръжна цена 9 990 /девет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева в т.ч. земя 1020 лева.
2. Неурегулиран поземлен имот с площ 2069.31 кв.м., намиращ се в село Хромица, община Ардино, заедно с построената в него Едноетажна полумасивна сграда “Бивше училище” със застроена площ 181.12 кв.м., при първоначална тръжна цена 8 080 /осем хиляди и осемдесет/ лева в т.ч. земя 6 550 лева.
3. Неурегулиран поземлен имот с площ 694.78 кв.м., намиращ се село Долно Прахово, община Ардино, заедно с построените в него Едноетажна масивна помощна сграда със застроена площ 58.57 кв.м. и тоалетни със застроена площ 24.43 кв.м., при първоначална тръжна цена 3 700 /три хиляди и седемстотин/ лева в т.ч. земя 2 600 лева.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица в същия ден и час, на същото място и при същите условия.


За допълнителна информация на тел: 0361/ 5 8606 в отдел „Стопанска политика” стая №6 при ОбА –Ардино.

Прочитания: 1069 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари