Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО
21 Декември 2010

П О К А Н А
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.10.2009 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Гърция в партньорство с община Виса, Р Гърция за ремонт на сградата на дома за отдих в ТК „Бели брези”.
2.Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино по Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Гърция с проект „Устойчиво управление на водите и опазване на биоразнообразието в пограничния район”.
3.Приемане на решение за кандидатстване с проект „Интегрирана програма за развитие и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в трансграничния район” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България.
4.Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино пред Министерството на труда и социалната политика по Проект „Красива България”, Мярка 02-01 „Защитено жилище” за обект „Обновяване на сградата на Защитеното жилище в гр.Ардино”.
5.Извършване на вътрешни компенсирани промени между отделните обекти в рамките на определените средства за капиталови разходи за 2009 година.
6.Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд през 2010 година.
7.Изменение на Решение № 196 от 29.07.2009 година на ОбС – Ардино.
8.Избор на Временна комисия за предложение на съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/А.Серкан/

Прочитания: 1548 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари