Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В А
20 Септември 2010

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП – ФОНД „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” И ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”


С договор № 66/15.09.2010г. между МТСП – фонд „ Социално подпомагане” и Община Ардино, ще се реализира проект за социалната услуга
„ Обществена трапезария” на територията на Община Ардино.
Проектът е насочен към задоволяване на потребностите от храна и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията по чл.9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални помощи и пенсии, скитащи бездомни деца и лица.
Обществената трапезария ще се разкрие в сградата на „ Защитено жилище” – гр.Ардино, ул.”Чинар”№ 4 и ще стартира на 01.10.2010г.
Реализацията на дейностите по „ Обществена трапезария” ще обхванат 50 бенефициента за периода от 01.10.2010г. до 31.12.2010г.
Лицата отговарящи на горепосочените условия могат да подадат заявления – декларации по образец в Дирекция „ Социално подпомагане” – град Ардино, в срок от 16.09.2010г. до 29.09.2010г.


За повече информация:
Тел.49-88- Дирекция „ Социално подпомагане”
Тел: 45-73 – „ Защитено жилище”

Прочитания: 1205 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари