Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО
22 Януари 2011

П О К А Н А
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 31.01.2011 г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на общината /2007 – 2011 г./.
2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2010 година.
3. Приемане бюджета на община Ардино за 2011 година.
4. Упълномощаване на Кмета на общината за сключване на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Ардино” ЕООД по §1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за управление на лечебните заведения.
5. Приемане на решение за кандидатстване пред МРРБ по ОП „Регионално развитие” с проект „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”.
6. Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино по Мярка 01 – „Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за обект „Благоустрояване на паркинг зад сградата на община Ардино, УПИ – І, кв.25”.
7. Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино по Мярка 01 – „Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за обект „Благоустройство на централен парк гр.Ардино, УПИ – І, кв.12”.
8. Упълномощаване на кмета на общината за теглене на кредити от държавния бюджет или от банки за реализиране на проекти по ОП „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони.
9. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
10. Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска собственост на територията на общината.
11. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост.
12. Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
13. Удължаване срока на договор за наем на нежилищно помещение, частна общинска собственост, находящо се на Общински пазар – Ардино.
14. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Ардино.
15. Приемане на Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2011 година.
16. Актуализиране на размера на таксата за битови отпадъци и приемане на План-сметка за дейностите по управление на битовите отпадъци през 2011 г.
17. Изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
18. Изменение и допълнение на Наредбата на общинския съвет за определяне размера на местните данъци.
19. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: А.Серкан


Прочитания: 1178 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари