Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО
11 Май 2011

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.05.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Финансов отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД гр.Ардино за 2010 г.
2.Определяне на кандидата, спечелил конкурса за управител на „МБАЛ – Ардино” ЕООД.
3.Утвърждаване структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2011/2012 година в община Ардино.
4.Актуализиране на списъка със „защитени училища на територията на община Ардино за учебната 2011/2012 г.
5.Кандидатстване на община Ардино по Програма за Трансгранично сътрудничество България – Гърция с проект „Устойчиво управление на водите и опазване на биоразнообразието в пограничния район”.
6.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през периода 2011-2012 г.
7.Определяне на представител на общината в Асоциация по В И К на съответната обособена територия Кърджали по силата на Закона за водите.
8.Съгласуване на позицията на община Ардино по въпросите, включени в дневния ред на първото учредително събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”.
9.Провеждане на конкурс за възлагане на автобусни линии в Община Ардино по утвърдени транспортни схеми.
10.Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Ардино.
11.Актуализиране на приетата за 2011 г. програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост и откриване процедура за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на гаражни клетки, находящи се на ул.”Странджа” гр.Ардино.
12.Приемане на решение за принципно съгласие за прокарване на подземен кабел през общински имоти.
13.Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот за нуждите на ЛРД „Бели брези” гр.Ардино.
14.Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Латинка, община Ардино.
15.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Бял Извор, община Ардино.
16.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на терен за срок от една година, считано от 01.07.2011 г.
17.Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение, частна общинска собственост, находящо се на Общински пазар – Ардино.
18.Одобряване на ПУП – ПР на кв.8 по ПУП на с.Млечино, община Ардино.
19.Откриване на процедура за продажба на общински жилища – частна общинска собственост.
20.Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост.
21.Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2010 година.
22.Удостояване на Решад Айдън със званието „Почетен гражданин на Ардино”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: А. Серкан

Прочитания: 1648 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари