Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА
13 Юни 2011

На основание чл.14 от Закона за общинския дълг, предлагам на вниманието Ви проект за финансова подкрепа и развитие на МБАЛ „Ардино” ЕООД, както следва:
1. С реализирането му ще се подобри качеството на болничната медицинска помощ по изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.
2. Насочен е към цялото население на община Ардино и ще обхване 27 кметства и 52 населени места.
3. С въвеждането на изискванията на Министерството на здравеопазването, НЗОК и Националният рамков договор от края на 2009 г. до началото на 2010 г., липса на лекари в лечебното заведение, както и водене на съдебни процедури, лечебното заведение изпадна в затруднено финансово състояние. Негативно отражение даде и икономическата криза, която обхвана страната и въведените лимити от страна на НЗОК.
Неразплатените разходи на МБАЛ „Ардино” ЕООД към 31.05.2011 г. възлизат на 179 089 лв., от които:
- фонд работна заплата+ осигуровки- 130 100 лв;
- медикаменти /лекарства/- 19 475 лв.;
- храна- 6 000 лв;
- вода, гориво, ел. енергия- 10 887 лв.;
- други по издръжката- 12 627 лв.
Понастоящем болницата функционира с 4 отделения /детско, вътрешно, хирургия, клинична лаборатория и рентгенов кабинет/ с 78 медицински персонал, от които:
- висш медицински- 20 души;
- лекари- 19 души;
- медицински сестри- 31 души;
- други- 27 души.

Източниците на финансиране основно са:
1. по 28-те клинични пътеки- 228 923 лв.;
2. от наеми- 2 731 лв.;
3. други- 13 664 лв.;
4. субсидия от общината- 84 000 лв.;
5. дарения- 500 лв.
Необходимите финансови средства за нормалното функциониране на болницата възлизат на 150 000 лв., които могат да бъдат изтеглени от банките, действащи на територията на община Ардино. Заемът ще бъде дългосрочен за срок от 5 години при лихвен % 10,5 .
За обслужването на кредита ще бъдат предприети следните мерки:
1. Подобряване на организацията на работата в МБАЛ „Ардино” ЕООД и оптимизиране на числеността на състава в съответствие с обслужваните лица.
Срок: 31.12.2011 г.
Отговорник: Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД
2. Търсене на възможности за увеличаване на клиничните пътеки, чрез привличане на специалисти.
Срок: 31.01.2012 г.
Отговорник: Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД

3. Актуализиране на цените за услуги и наеми.
Срок: 31.12.2011 г.
Отговорник: Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД

4. Търсене на възможносит за спомоществователство и дарения.
Срок: постоянен
Отговорник: Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД

5. Въвеждане на лимити с цел икономия за електричество, горива, вода и телефони.
Срок: 31.08.2011 г.
Отговорник: Гл.счетоводител на МБАЛ „Ардино” ЕООД
6. Отдаване под наем на ненужна апаратура, кабинети и друго движимо и недвижимо имущество.
Срок: 30.11.2011 г.
Отговорник: Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД
Гл. счетоводител на МБАЛ „Ардино” ЕООД7. Реализиране на проекти за външно саниране и подобряване на енергийната ефективност с цел намаляване на разходите за енергия и отопление.
Срок: постоянен
Отговорник: Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД

Настоящият проект е публикуван в интернет страницата на Община Ардино и на информационните табла в сградите на Общинска администрация- Ардино и болницата.
Проектът се предлага за обсъждане от гражданите и заинтересованите лица, като становища и предложения се приемат в писмен вид в лечебното заведение в срок до 18.07.2011 г.
Публичното обсъждане ще се извърши на 18.07.2011 г. от 11.00 часа в МБАЛ „Ардино” ЕООД
Д-Р КАЛОЯН ПЕРСЕНСКИ
Управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД

Прочитания: 1210 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари