Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ПРОЕКТИ
 
Проведе се встъпителна конференция по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”.
06 Октомври 2015


Встъпителна конференция по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”

На 30 септември в заседателната зала на община Ардино се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” и възлиза на стойност 467 619,48 лв.
Гости на конференцията бяха директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Нермин Мехмед, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова, представители на социални и здравни заведения от общината и граждани.
С мултимедийна презентация, ръководителят на проекта Антония Топчиева представи подробно основните дейности, цели и очакваните резултати.
Проектът се реализира в отговор на необходимостта от подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в съответствие с комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Предоставяне на почасови услуги в домашна среда на хора с увреждания и хора над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Ще бъдат обхванати 90 потребители, които ще бъдат обгрижвани от 30 души домашни помощници и 30 души лични асистенти. Предвижда се един домашен помощник да обслужва двама потребители.
Основните дейности се изразяват в осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на лицата в неравностойно положение, въз основа на индивидуалната оценка, чрез почасово предоставяне на услуги за социално включване. Предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа и консултиране на потребителите на услугите, според тяхната индивидуалност, както и на персонала, предоставящ услуги. Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания в случай на необходимост и др.
Директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Нермин Мехмед поздрави ръководството на общината за амбицията да развива и предоставя социални услуги за различни целеви групи. „Община Ардино има утвърдени традиции при реализирането на социални проекти”, заяви Мехмед.
Вече започна прием на документи за кандидат-потребителите желаещи да ползват социалната услугата „Домашен помощник“ и кандидатите за работа по предоставянето й.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. проект-ардино

Прочитания: 1344 пъти

 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи