Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

ПРОЕКТИ
 
Проведе се встъпителна конференция по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”.
06 Октомври 2015


Встъпителна конференция по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”

На 30 септември в заседателната зала на община Ардино се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” и възлиза на стойност 467 619,48 лв.
Гости на конференцията бяха директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Нермин Мехмед, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова, представители на социални и здравни заведения от общината и граждани.
С мултимедийна презентация, ръководителят на проекта Антония Топчиева представи подробно основните дейности, цели и очакваните резултати.
Проектът се реализира в отговор на необходимостта от подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в съответствие с комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Предоставяне на почасови услуги в домашна среда на хора с увреждания и хора над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Ще бъдат обхванати 90 потребители, които ще бъдат обгрижвани от 30 души домашни помощници и 30 души лични асистенти. Предвижда се един домашен помощник да обслужва двама потребители.
Основните дейности се изразяват в осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на лицата в неравностойно положение, въз основа на индивидуалната оценка, чрез почасово предоставяне на услуги за социално включване. Предоставяне на психологическа и мотивационна подкрепа и консултиране на потребителите на услугите, според тяхната индивидуалност, както и на персонала, предоставящ услуги. Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания в случай на необходимост и др.
Директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Нермин Мехмед поздрави ръководството на общината за амбицията да развива и предоставя социални услуги за различни целеви групи. „Община Ардино има утвърдени традиции при реализирането на социални проекти”, заяви Мехмед.
Вече започна прием на документи за кандидат-потребителите желаещи да ползват социалната услугата „Домашен помощник“ и кандидатите за работа по предоставянето й.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. проект-ардино

Прочитания: 1698 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари