Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
28 Декември 2011

от Ресми Мехмед Мурад- Кмет на община Ардино, област Кърджали


ОТНОСНО: Актуализация на Общински план за развитие на Община Ардино 2007-2013 г.УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинският план за развитие е основен инструмент за прилагане на регионална, държавна политика на общинско ниво и за ефективно управление на общината. Той е средносрочен планов документ, изготвян за период от седем години и е изходна база за разработване на стратегическите планови документи на регионално и национално ниво. Кореспондира с Областната стратегия за развитие на Област Кърджали, Регионалния план за развитие на Южен централен район, респективно с Националния план за регионално развитие. Изведените мерки с над общинско значение стават част от Областната стратегия развитие, ако съответстват на изведените приоритети, цели и мерки.
Политиката за развитие на общината се базира на ясни цели и конкретни действия, които са насочени към извеждането на общината от състояние на изостанал селски район с координиращата роля на държавата. Във връзка с това следва да бъдат актуализирани приоритетите, които са насочени към укрепване на административния капацитет на местната администрация, усъвършенстване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова такава, подобряване на социално-битовите условия на живот, подобряване на околната среда, развитие на туризма, увеличаване на трудовата заетост чрез създаване на условия и предпоставки за разкриване на малък и среден бизнес, създаване на предпоставки за алтернативно земеделие и алтернативен туризъм, предотвратяване на икономическия спад и разкриване на нови работни места, спиране на миграционните процеси, както и други дейности, насочени към по-доброто развитие на общината.
На основание чл.3, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, местните органи информарат своевременно по подходящ начин актуализацията на Общинския план за развитие.
Предвид изискванията на Закона за регионалното развитие за актуализиране на Общинския план за развитие за новия програмен период 2014-2020 г., Ви каним на публично обсъждане с цел проучване на Вашите нужди и идеи и включването им като приоритетни.
Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2012 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация- Ардино.
Надяваме се на Вашето положително отношение.


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Прочитания: 741 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари