Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА
12 Януари 2012

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.02.2012 г. от 17:00 ч., в град Ардино, ул. „Бели брези” 31, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на СНЦ “МИГ - Ардино” за 2011 г.
2.Финансов отчет на СНЦ “МИГ - Ардино” за 2011 г.
3.Приемане на програма за дейността на СНЦ “МИГ - Ардино” за 2012 г.
4.Приемане на бюджет /Финансов план/ за 2012 г.
5.Приемане на решение за актуализация на Процедурния наръчник към Стратегията за местно развитие /СМР/ на територията на община Ардино и финансовия план към СМР.
6.Освобождаване на Управителния съвет /УС/ от отговорност;
7.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 18:00 ч.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението - Ардино, ул. Пирин 20.

Град Ардино
Дата:12.01.2012


Председател: Изет Шабан

Прочитания: 1121 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари