Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ПРОЕКТИ
 
НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ СТАРТИРА В ОБЩИНА АРДИНО
01 Юни 2016


Встъпителна конференция по проект BG05M9OP001-2.004-0004-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” се проведе на 30.05.2016 г. в заседателната зала на Общински съвет - Ардино. Проектът се реализира от Община Ардино с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за рано детско развитие”. Проектът е на стойност 408 152,70 лв. и ще се изпълнява в продължение на 26 месеца.
Гости на конференцията бяха директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Нермин Мехмед, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова, старши експертът по предучилищно възпитание към Регионалния инспекторат по образование в Кърджали Елена Дерменджиева.
С мултимедийна презентация координаторът на проекта Бахар Реджебов представи подробно основните дейности, цели и очакваните резултати.
Проектът има за цел да предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Услугите са насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвимите групи включително деца с увреждания, техните семейства и бъдещи родители. Ще се осъществяват от Центъра за ранна интервенция на уврежданията, създаден по проект „Социално включване“ в гр. Ардино, както и в родилно отделение на МБАЛ „Ардино“ ЕООД и мобилна работа по домовете на терен.
Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Кметът на община Ардино Ресми Мурад изрази своята убеденост, че проектът ще достигне до потребителите, които имат нужда от съответните услуги. Всички деца на територията на общината, които имат нужда от такъв вид социална услуга ще бъдат обхванати и ще получат грижа и внимание. Надявам се да се постигне и заложеният ефект от реализирането на проекта”, заяви Ресми Мурад.
Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Кърджали Нермин Мехмед поздрави ръководството на общината за амбицията да развива и предоставя социални услуги за различни целеви групи. „Изключително ми е приятно, че съм тук при представянето на един пореден добър проект, който община Ардино ще реализира. Пожелавам успех на екипа му. Искрено се надявам и в бъдеще да има още подобни социални проекти”, заяви Нермин Мехмед.

Прочитания: 1484 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари