Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ВАЖНО ОТ МИГ-АРДИНО
12 Януари 2012

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

ВЪВ ВРЪЗКА С БЪДЕЩАТА СИ ДЕЙНОСТ, СДРУЖЕНИЕТО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ

Изисквания към кандидатите:

Висше образование, професионална област - икономист, филолог, хуманитарна насоченост, др.
Професионален опит най-малко 1 година
Препоръчително е владеенето на английски език
Отлична компютърна грамотност.
Способност да работи ефективно в екип.


Преки задължения:

• Координира работата между Изпълнителния директор, експертите по прилагане на стратегия за местно развитие и счетоводител;
• Следи и регистрира кореспонденцията между Сдружението и МЗХ.
• Предава цялата необходима финансова информация по всяка операция за проверка и контрол;
• Техническо администриране изпълнението на сключени от Сдружението договори с бенефициенти към СМР;
• Участва в информационната и организационната дейност на Сдружението;
• Техническо и логистично съдействие при комплектоване на проектните предложения на бенефициенти на СМР;
• Водене на кореспонденция от името на Сдружението;
• Участва в информационните и консултански дейности на сдружението по изпълнение на СМР;
• Отговаря за поддържането на актуална информация на интернет страницата на Сдружението;
• Подготвя и публикува покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ към СМР;
• приема и регистрира заявления за кандидатстване;
• поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;
• извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;
• подпомага осъществяването на наблюдение на изпълнението на проектите;
• Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамката на неговата компетентност;


Сдружението предлага:

Отлично възнаграждение на постоянен трудов договор на пълен работен ден.
Много добри условия на труд.
Възможност за пътуване в страната и чужбина.
Възможност за професионално развитие.

Ако отговаряте на посочените условия, можете да изпратите Вашата автобиография (по образец) на български език и снимка, и мотивационно писмо на адрес : град Ардино, ул.” Пирин” 20 до 21.01.2012 г.
Образец на автобиография може да изтеглите от интернет страницата на „Сдружението” на адрес: www.mig-ardino.bg
Посочва се референтния номер на обявата.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите Ви ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност в съответствие със ЗЗЛД.

Прочитания: 1119 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари