Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” ДОГОВОР
30 Януари 2012


BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001
„ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
Схема BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
„Социален асистент” и „ Домашен помощник” – фаза 3 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-20013г.,
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕОт 01.01.2011 г. Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, реализира проект „Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3.
Общата цел на проект „Грижа за качествен живот в общността”, Договор № BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001 е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от Община Ардино.
Общата стойност на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 131 844,13 лв.
Продължителността на проекта е 14 месеца /от 01.01.2011г. до 29.02.2012г./, а предоставянето на социалните услуги е 12 месеца.
Реализирането на проекта ще доведе до разширяването и надграждането на функциониращите услуги, дейности - «Социален асистент» и «Домашен помощник».
За период от 12 месеца по проекта са назначени общо 29 лица, от които 10 социални асистенти и 19 домашни помощници, предоставящи качествени социални услуги на 64 ползватели - лица над 18 години с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалният си живот и желаят да бъдат подпомогнати в ежедневието, както и самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и поддържат хигиената в своя дом.

На 24 февруари /петък/ 2012 година от 11.00 часа в гр. Ардино, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе заключителна конференция по проект „Грижа за качествен живот в общността”

Целта на конференцията е да представи резултатите от осъществения проект пред широката общественост. Събитието ще включи всички основни действащи страни в процеса на развиване и разширяване на социални услуги в общността – дейности «Социален асистент» и «Домашен помощник».

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Прочитания: 1063 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари