Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ПРОЕКТИ
 
ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ НА РЕКА „КОДЖАДЕРЕ” В СЕЛО ХРОМИЦА, ОБЩИНА АРДИНО - ПЪТ КЪМ СЕЛО ЯБЪЛКОВЕЦ”
15 Ноември 2016„Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.”

_________________________________________________________________________________________


Фонд „Солидарност” на Европейския Съюз И ОБЩИНА АРДИНО ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТ „Изграждане на мост на река „Коджадере” в село Хромица, община Ардино - път към село Ябълковец” 


Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 2014BG16SPO001-002


Общ размер на проекта,  финансиран изцяло от фонд „Солидарност” на Европейския съюз: 24 000,00 лв.,


Проектът стартира на 08.07.2015 година и е с продължителност 12месеца.


Дейности по проекта:

Дейност 1: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 2: Възлагане на обществени поръчки по ЗОП

Дейност 3: Изпълнение на строително - монтажни работи

Дейност 4: Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор

Дейност 5: Реализиране на мерки за информираност и публичност

Дейност 6: Отчетност на проекта


В рамките на проекта се предвижда изграждането на мост, с който се цели осигуряването на безпроблемното преминаване на изчисленото водно количество с обезпеченост 1% и безпроблемното преминаване на моторни превозни средства.

Ситуационно моста е разположен в права с постоянен надлъжен наклон. Съоръжението е едноотворно с размер светъл размер 8м /мерено между двата устоя/. Устоито и връхната конструкция сключват ъгъл 100 гради. Общата ширина на съоръжението е 5 м включваща 4,5 м пътно платно и пешеходни парапети с минимална височина 110 см.

Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Връхната конструкция е плътна пътна плоча с минимална дебелина 50 см. Горната повърхност на плочата съответства на напречните наклони на пътното платно за безпроблемно отичане на водите извън съоръжението.

Двата устоя са плътни с дебелина 45 см, кораво свързани с фундаментите и връхната конструкция. Общата дължина на устоя е 5,0 м и минимална височина 3,90 м. Мостовото съоръжение е предвидено да се изпълни като рамка тип „отворена кутия”.  Това решение не изисква изпълнение на дилатационни фуги в краищата на връхната конструкция.

Крилата на съоръжението са класически, успоредни на устоите и завърнати в края.

Насипите на съоръжението се изпълняват по дадените координати по оста на пътното платно и даденият надлъжен наклон.

Подробно описание на СМР дейностите се намира в изработения работен проект, достъпен в стая № 7, ет.2, отдел „Инвестиционни проекти” към Общинска администрация – Ардино.


Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Основен резултат от изпълнението на строително- монтажните работи е своевременно и непосредствено възстановяване на нанесените щети от природното бедствие и нормалното функциониране на инфраструктурата и недопускане разширяване периметъра в района на бедствието и връщане на нормалния ритъм на живот в населеното място.

За тази цел ще бъде възстановен достъпа до с. Хромица чрез изграждане на мостово съоръжение.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на мост на река „Коджадере” в село Хромица, община Ардино – път към село Ябълковец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.

Прочитания: 473 пъти

 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Кого бихте определили за Спортист на 2017 година в Община Ардино?

Д-р Еркин ОСМАН (Млечино) – Шахмат
Цветелина Георгиева (Ардино) – Тенис на маса
Сиделя Мутлу (Ардино) – Тенис на маса
Вероника Кехайова (Ардино) – Тенис на маса
Дилек Юсеинова (Ардино) – Тенис на маса
Деница Радева (Ардино) – Тенис на маса
Даниела Сурчева (Ардино) – Тенис на маса
Беррин Хайрула (Ардино) – Тенис на маса
Сечил Фейзулова (Ардино) – Тенис на маса
Нуркан Халилходжа (Ардино) – Тенис на маса
Дженгиз Ахмедов (Ардино) – Тенис на маса
Румен Сурчев (Ардино) – Тенис на маса
Стивън Адев (Ардино) – Тенис на маса
Ивайло Огнянов (футбол)
Артун Юсеинов (футбол)
Отборно - Момичета на СКТМ „Юнак“ (Ардино)
Отборно - Момчета на СКТМ „Юнак“ (Ардино)
Отборно - Пенсионерски футболен клуб „Аврора“ (Ардино)
Отборно - Аматьорски футболен отбор „Вардар“ (Млечино)
Отборно - Детски футболен отбор „Юнак” (Ардино)


Начална дата на анкетата:
2017-12-13


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Вили Болярка Хотел Кърджали Комплекс Маказа