Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО-ПОКАНА
21 Септември 2017

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.09.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –


Д Н Е В Е Н Р Е Д:1.Актуализация та бюджета на община Ардино за 2017 г. и извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за 2017 година.
2.Приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
3.Приемане на оперативен план с конкретни мерки за провеждане на лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и вредители и контролиране процеса на трансформация на иглолистни култури.
4.Изменение в Наредбата за организация и работа на обектите за търговия и услуги на територията на община Ардино.
5.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет – Ардино от 01.02.2008 г.
6.Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища и условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем.
7.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци на територията на община Ардино, приета с Решение № 23 на Общински съвет – Ардино от 01.02.2008 г.
8.Спазване на изискванията на Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
9.Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред.
10.Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение.
11.Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост.
12.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
13.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.
14.Именуване на улици в новосформираните квартали на град Ардино.
15.Утвърждаване по изключение за учебната 2017/2018 година на поднормативна изнесена филиална група в с.Боровица, която е към ДГ „Мир” с.Бял Извор.
16.Приемане на решение за определяне на представител, който да представлява община Ардино на извънредно заседание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – гр.Кърджали и вземане на решение по т.1 от дневния ред.
17.Приемане на Стратегия за опазване на културното наследство в община Ардино /2017-2021 г./.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

Прочитания: 217 пъти

 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Трябва ли у нас да се въведе еврото?

Да, така стандартът ни по-бързо ще се изравни с европейския, а и ще паднат лихвите по кредитите.
Да, но само ако държавата измисли начин да предпази хората от инфлацията с по-високи заплати.
Не, защото веднага цените ще станат двойни.
Не, защото и с левове, и с евро, все ще сме на опашката на Европа.
Какво повече, нали нашите печатари факири отдавна въведоха еврото.


Начална дата на анкетата:
2018-06-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи