Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
П О К А Н А
25 Януари 2018

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 01.02.2018 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Приемане на План за работата на Общински съвет – Ардино.
2.Приемане на Бюджета на община Ардино за 2018 година.
3.Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 184 на ОбС – Ардино на 18.03.2005 година.
4.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
5.Отдаване под наем общински нежилищни помещения, част от имоти публична общинска собственост.
6.Отдаване под наем на терен- общинска собственост.
7.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения.
8.Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
9.Даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи – ливади за неземеделски нужди, находящи се в землището на село Брезен, местност „Потайник”, общ.Ардино.
10.Възлагане на превози по автобусни линии в община Ардино по утвърдени транспортни схеми.
11.Осъществяване на сътрудничество между община Ардино, област Кърджали и община Йенибоазичи – Севернокипърска турска република, съгласно, съгласно Глава Осма чл.60 и чл.61 от ЗМСМА.
12.Приемане на Програма и Календар за развитието на физическото възпитание и спорта през 2018 година.
13.Приемане на Общински план за младежта за 2018 година.
14.Приемане на Отчет на МКБППМН.
15.Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред.
16.Стимулиране на членовете на доброволно формирование „Ардино-2016”.
17.Отреждане на терен за изгражзане на гробищен парк в м.”Чолаклар” на територията на кметство Бял Извор, община Ардино.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

Прочитания: 261 пъти

 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Според вас Община Ардино трябва да се развива в сферата на:

Инфраструктура и чистота
Бизнес и чужди инвестиции
Паркова среда и отдих
Култура и туризъм


Начална дата на анкетата:
2018-08-09


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари