Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
06 Юли 2020   Прочитания: 17
Обявление №264 от 06.07.2020[...виж]

03 Юли 2020   Прочитания: 25
ОБЯВЛЕНИЕ №253[...виж]

03 Юли 2020   Прочитания: 29
ОБЯВЛЕНИЯ №258 и №259[...виж]

01 Юли 2020   Прочитания: 25
ОБЯВЛЕНИЕ №12 [...виж]

25 Юни 2020   Прочитания: 40
ОБЯВЛЕНИЕ № 243[...виж]

24 Юни 2020   Прочитания: 73
ОБЯВЛЕНИЕ №239[...виж]

23 Юни 2020   Прочитания: 61
ОБЯВЛЕНИЕ №11[...виж]

19 Юни 2020   Прочитания: 68
ОБЯВЛЕНИЕ №233[...виж]

18 Юни 2020   Прочитания: 72
Проект на краткосрочна програма на община Ардино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020–2023 година.[...виж]

17 Юни 2020   Прочитания: 86
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, във връзка с предстоящото изработване на План за интегрирано развитие на община Ардино, Ви молим да срок до 30 юли 2020 година, по електронен път или на хартиен носител да попълните анкетната карта и я ги върнете обратно в Общинска аднимистрация - Ардино[...виж]

16 Юни 2020   Прочитания: 58
ОБЯВЛЕНИЯ № 226 И 227[...виж]

15 Юни 2020   Прочитания: 28

12 Юни 2020   Прочитания: 61
ОБЯВЛЕНИЕ 225[...виж]

11 Юни 2020   Прочитания: 57
ОБЯВЛЕНТИЕ №6, №7,№8,№9[...виж]

08 Юни 2020   Прочитания: 58
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“.[...виж]

08 Юни 2020   Прочитания: 71
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

08 Юни 2020   Прочитания: 59
Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2019 година. Публичното обсъждане ще се проведе на 15.06.2020г. от 16 00 часа в залата на Читалище „Родопска искра - Ардино.[...виж]

05 Юни 2020   Прочитания: 74
Обявление №214[...виж]

04 Юни 2020   Прочитания: 59
ИСКАНЕ[...виж]

26 Май 2020   Прочитания: 109
№ 202 И 203[...виж]

26 Май 2020   Прочитания: 108
ОБЯВЛЕНИЕ № 197[...виж]

21 Май 2020   Прочитания: 138
ПОКАНА[...виж]

12 Май 2020   Прочитания: 174
ОБЯВЛЕНИЕ №189/12.04.2020 год.[...виж]

11 Май 2020   Прочитания: 143
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2019 ГОДИНА[...виж]

08 Май 2020   Прочитания: 140
Уведомление за инвестиционно предложение „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).[...виж]

05 Май 2020   Прочитания: 133
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Предложенията по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино ще се набират до 31.05.2020 г.[...виж]

24 Април 2020   Прочитания: 200
Обявление №177[...виж]

22 Април 2020   Прочитания: 166
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АРДИНО[...виж]

21 Април 2020   Прочитания: 114
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“. Идейните предложения могат да бъдат придружени с кратък текст, илюстрация, скица или чертеж, които да са съвместими с парковата и архитектурната среда на град Ардино. [...виж]

21 Април 2020   Прочитания: 136
Обявление №176 от 21.04.2020[...виж]

14 Април 2020   Прочитания: 188
ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ДСП - АРДИНО[...виж]

10 Април 2020   Прочитания: 80
Проект! за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино. Вносител: Кмет на Община Ардино [...виж]

08 Април 2020   Прочитания: 153
ОБЯВЛЕНИЕ №172[...виж]

08 Април 2020   Прочитания: 159
ОБЯВЛЕНИЕ №150[...виж]

01 Април 2020   Прочитания: 13
На 1.04.2020 година се проведе първата представителна изява на клуб „В СВЕТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ“ към СУ „Васил Левски“, град Ардино по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.[...виж]

27 Март 2020   Прочитания: 241
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-143/20.03.2020 г., както следва:[...виж]

26 Март 2020   Прочитания: 215
Обявления[...виж]

25 Март 2020   Прочитания: 185
ОБЯВЛЕНИЕ №128[...виж]

18 Март 2020   Прочитания: 300
СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: [...виж]

18 Март 2020   Прочитания: 292
СЪОБЩЕНИЕ!!!Община Ардино въвежда специална грижа за самотни възрастни, болни и трудно подвижни хора. На телефони – 03651 42 38 и 0882 289862, нуждаещите се лица от град Ардино могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства.[...виж]

16 Март 2020   Прочитания: 149
Община Ардино, област Кърджали, обявява конкурс за реконструкция на фонтан намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“.[...виж]

13 Март 2020   Прочитания: 177
Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.[...виж]

12 Март 2020   Прочитания: 126
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 19.03.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

12 Март 2020   Прочитания: 169
ОБЯВЛЕНИЕ №4[...виж]

11 Март 2020   Прочитания: 152
Заповед относно мерки срещу коронавирус COVID-19[...виж]

11 Март 2020   Прочитания: 232
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:Във връзка с предприети мерки за ограничаване на разпространение на коронавируса /COVID-19/ със заповед №222 от 11.03.2020 г. на Кмета на община Ардино се ограничава достъпа на граждани в сградата на общинската администрация.[...виж]

05 Март 2020   Прочитания: 163
Обявление №3 за РС №3[...виж]

28 Февруари 2020   Прочитания: 148
Обявление №102 [...виж]

28 Февруари 2020   Прочитания: 168
ОБЯВЛЕНИЯ №111 и № 105[...виж]

27 Февруари 2020   Прочитания: 166
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари