Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
27 Март 2020   Прочитания: 61
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-143/20.03.2020 г., както следва:[...виж]

26 Март 2020   Прочитания: 55
Обявления[...виж]

25 Март 2020   Прочитания: 46
ОБЯВЛЕНИЕ №128[...виж]

18 Март 2020   Прочитания: 121
СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: [...виж]

18 Март 2020   Прочитания: 110
СЪОБЩЕНИЕ!!!Община Ардино въвежда специална грижа за самотни възрастни, болни и трудно подвижни хора. На телефони – 03651 42 38 и 0882 289862, нуждаещите се лица от град Ардино могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства.[...виж]

16 Март 2020   Прочитания: 77
Община Ардино, област Кърджали, обявява конкурс за реконструкция на фонтан намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“.[...виж]

13 Март 2020   Прочитания: 102
Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.[...виж]

12 Март 2020   Прочитания: 60
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 19.03.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

12 Март 2020   Прочитания: 86
ОБЯВЛЕНИЕ №4[...виж]

11 Март 2020   Прочитания: 82
Заповед относно мерки срещу коронавирус COVID-19[...виж]

11 Март 2020   Прочитания: 104
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:Във връзка с предприети мерки за ограничаване на разпространение на коронавируса /COVID-19/ със заповед №222 от 11.03.2020 г. на Кмета на община Ардино се ограничава достъпа на граждани в сградата на общинската администрация.[...виж]

05 Март 2020   Прочитания: 87
Обявление №3 за РС №3[...виж]

28 Февруари 2020   Прочитания: 84
Обявление №102 [...виж]

28 Февруари 2020   Прочитания: 99
ОБЯВЛЕНИЯ №111 и № 105[...виж]

27 Февруари 2020   Прочитания: 82
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино[...виж]

24 Февруари 2020   Прочитания: 87
ОБЯВЛЕНИЕ №68[...виж]

24 Февруари 2020   Прочитания: 80
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията[...виж]

21 Февруари 2020   Прочитания: 85
О Б Я В А за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ [...виж]

19 Февруари 2020   Прочитания: 85
Общинска администрация – Ардино търси да назначи строителни техници и инженери в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ на длъжностите: „Главен специалист „ТРС“ – 1 брой“ и „Главен специалист „Инвеститорски контрол“ – 2 броя“.[...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 86
Община Ардино, област Кърджали кани жителите на община Ардино на публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране/собствен принос от община Ардино за реализиране на проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино”. [...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 105
Покана за публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община Ардино [...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 87
Община Ардино, област Кърджали, съобщава, че към настоящия момент са свободни индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в селата Чубрика и Млечино.[...виж]

13 Февруари 2020   Прочитания: 96
ОБЯВЛЕНИЕ N50[...виж]

05 Февруари 2020   Прочитания: 97
Обявление №2 [...виж]

04 Февруари 2020   Прочитания: 115
ОБЯВЛЕНИЕ №42 от 04.02.2020 г.[...виж]

04 Февруари 2020   Прочитания: 153
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.02.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

23 Януари 2020   Прочитания: 148
ОБЯВЛЕНИЕ №28[...виж]

23 Януари 2020   Прочитания: 218
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

15 Януари 2020   Прочитания: 209
Заповед №29, от 14.01.2020 година[...виж]

08 Януари 2020   Прочитания: 182
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

08 Януари 2020   Прочитания: 202
ОБЯВЛЕНИЕ [...виж]

06 Януари 2020   Прочитания: 163
На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2020 година.[...виж]

03 Януари 2020   Прочитания: 100
ОБЯВЛЕНИЕ[...виж]

19 Декември 2019   Прочитания: 176
ОБЯВЛЕНИЕ №429[...виж]

19 Декември 2019   Прочитания: 181
ОБЯВЛЕНИЕ №432[...виж]

17 Декември 2019   Прочитания: 156
С грижа за своите клиенти, Националната агенция за приходите всяка година разработва нови електронни приложения. И за новата Данъчна кампания приходната агенция е осигурила нови услуги, чрез които да спести време и средства на своите клиенти, [...виж]

14 Декември 2019   Прочитания: 235
ОБЯВЛЕНИЕ №418[...виж]

13 Декември 2019   Прочитания: 169
ОБЯВЛЕНИЯ №21 и 22[...виж]

13 Декември 2019   Прочитания: 187
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.12.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

11 Декември 2019   Прочитания: 135
ОБЯВЛЕНИЕ №422[...виж]

11 Декември 2019   Прочитания: 194
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО[...виж]

09 Декември 2019   Прочитания: 138
ОБЯВЛЕНИЕ №414[...виж]

09 Декември 2019   Прочитания: 83
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до събеседване за включване като целева група по проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” BG05M9OP001-1.029-0001-C01[...виж]

05 Декември 2019   Прочитания: 108
ОБЯВЛЕНИЕ №409[...виж]

27 Ноември 2019   Прочитания: 189
Проект на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива[...виж]

25 Ноември 2019   Прочитания: 174
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 02.12.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

25 Ноември 2019   Прочитания: 141
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.[...виж]

21 Ноември 2019   Прочитания: 233
Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията на община Ардино.[...виж]

18 Ноември 2019   Прочитания: 215
ОБЯВЛЕНИЕ 391[...виж]

18 Ноември 2019   Прочитания: 80
Проект на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет - Ардино[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари