Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
26 Май 2020   Прочитания: 46
№ 202 И 203[...виж]

26 Май 2020   Прочитания: 26
ОБЯВЛЕНИЕ № 197[...виж]

21 Май 2020   Прочитания: 63
ПОКАНА[...виж]

12 Май 2020   Прочитания: 117
ОБЯВЛЕНИЕ №189/12.04.2020 год.[...виж]

11 Май 2020   Прочитания: 90
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2019 ГОДИНА[...виж]

08 Май 2020   Прочитания: 109
Уведомление за инвестиционно предложение „Кравеферма за свободно отглеждане на 45 броя дойни крави за мляко“, в ПИ №07747.11.426, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).[...виж]

05 Май 2020   Прочитания: 109
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Предложенията по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино ще се набират до 31.05.2020 г.[...виж]

24 Април 2020   Прочитания: 181
Обявление №177[...виж]

22 Април 2020   Прочитания: 143
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АРДИНО[...виж]

21 Април 2020   Прочитания: 92
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“. Идейните предложения могат да бъдат придружени с кратък текст, илюстрация, скица или чертеж, които да са съвместими с парковата и архитектурната среда на град Ардино. [...виж]

21 Април 2020   Прочитания: 108
Обявление №176 от 21.04.2020[...виж]

14 Април 2020   Прочитания: 167
ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ДСП - АРДИНО[...виж]

10 Април 2020   Прочитания: 56
Проект! за допълнение и изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино. Вносител: Кмет на Община Ардино [...виж]

08 Април 2020   Прочитания: 128
ОБЯВЛЕНИЕ №172[...виж]

08 Април 2020   Прочитания: 137
ОБЯВЛЕНИЕ №150[...виж]

27 Март 2020   Прочитания: 222
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-143/20.03.2020 г., както следва:[...виж]

26 Март 2020   Прочитания: 194
Обявления[...виж]

25 Март 2020   Прочитания: 162
ОБЯВЛЕНИЕ №128[...виж]

18 Март 2020   Прочитания: 245
СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: [...виж]

18 Март 2020   Прочитания: 239
СЪОБЩЕНИЕ!!!Община Ардино въвежда специална грижа за самотни възрастни, болни и трудно подвижни хора. На телефони – 03651 42 38 и 0882 289862, нуждаещите се лица от град Ардино могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства.[...виж]

16 Март 2020   Прочитания: 129
Община Ардино, област Кърджали, обявява конкурс за реконструкция на фонтан намиращ се в централния парк в град Ардино до читалище „Родопска искра“.[...виж]

13 Март 2020   Прочитания: 158
Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.[...виж]

12 Март 2020   Прочитания: 107
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 19.03.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

12 Март 2020   Прочитания: 147
ОБЯВЛЕНИЕ №4[...виж]

11 Март 2020   Прочитания: 129
Заповед относно мерки срещу коронавирус COVID-19[...виж]

11 Март 2020   Прочитания: 189
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:Във връзка с предприети мерки за ограничаване на разпространение на коронавируса /COVID-19/ със заповед №222 от 11.03.2020 г. на Кмета на община Ардино се ограничава достъпа на граждани в сградата на общинската администрация.[...виж]

05 Март 2020   Прочитания: 145
Обявление №3 за РС №3[...виж]

28 Февруари 2020   Прочитания: 131
Обявление №102 [...виж]

28 Февруари 2020   Прочитания: 150
ОБЯВЛЕНИЯ №111 и № 105[...виж]

27 Февруари 2020   Прочитания: 145
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино[...виж]

24 Февруари 2020   Прочитания: 135
ОБЯВЛЕНИЕ №68[...виж]

24 Февруари 2020   Прочитания: 148
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията[...виж]

21 Февруари 2020   Прочитания: 132
О Б Я В А за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ [...виж]

19 Февруари 2020   Прочитания: 136
Общинска администрация – Ардино търси да назначи строителни техници и инженери в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ на длъжностите: „Главен специалист „ТРС“ – 1 брой“ и „Главен специалист „Инвеститорски контрол“ – 2 броя“.[...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 144
Община Ардино, област Кърджали кани жителите на община Ардино на публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране/собствен принос от община Ардино за реализиране на проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино”. [...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 153
Покана за публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община Ардино [...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 124
Община Ардино, област Кърджали, съобщава, че към настоящия момент са свободни индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в селата Чубрика и Млечино.[...виж]

13 Февруари 2020   Прочитания: 152
ОБЯВЛЕНИЕ N50[...виж]

05 Февруари 2020   Прочитания: 144
Обявление №2 [...виж]

04 Февруари 2020   Прочитания: 163
ОБЯВЛЕНИЕ №42 от 04.02.2020 г.[...виж]

04 Февруари 2020   Прочитания: 205
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.02.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

23 Януари 2020   Прочитания: 201
ОБЯВЛЕНИЕ №28[...виж]

23 Януари 2020   Прочитания: 282
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

15 Януари 2020   Прочитания: 260
Заповед №29, от 14.01.2020 година[...виж]

08 Януари 2020   Прочитания: 220
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

08 Януари 2020   Прочитания: 253
ОБЯВЛЕНИЕ [...виж]

06 Януари 2020   Прочитания: 206
На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2020 година.[...виж]

03 Януари 2020   Прочитания: 145
ОБЯВЛЕНИЕ[...виж]

19 Декември 2019   Прочитания: 219
ОБЯВЛЕНИЕ №429[...виж]

19 Декември 2019   Прочитания: 242
ОБЯВЛЕНИЕ №432[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари