Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
28 Август 2013   Прочитания: 539
Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности за войници в Българската армия .[...виж]

23 Август 2013   Прочитания: 620
Подкрепа и супервизия за приемните семейства в Ардино[...виж]

01 Август 2013   Прочитания: 927
ОБЯВА[...виж]

01 Август 2013   Прочитания: 898
Заповеди за прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР[...виж]

01 Август 2013   Прочитания: 1310
ПОКАНИ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ[...виж]

26 Юли 2013   Прочитания: 557
Ще се създаде обект "Кравеферма за вързано отглеждане на 10 броя крави за мляко"[...виж]

22 Юли 2013   Прочитания: 521
Списък на одобрените кандидати за участие в обучения по предприемачество[...виж]

12 Юли 2013   Прочитания: 263
Относно инвестиционно предложение за:" Водоснабдяване на група населени места от местността "Догру", землището на с. Търна, кметсво Долно Прахово, община Ардино"[...виж]

25 Юни 2013   Прочитания: 737
Отдел "Архитектура, благоустрояване и общинска собственост"[...виж]

18 Юни 2013   Прочитания: 511
За да съхраним и предпазим от пожар събраната селскостопанска продукция е необходимо:[...виж]

17 Юни 2013   Прочитания: 687
Уважаеми съграждани, В значима международна културна проява и в традиция се превърна ежегодното организиране и провеждане на земляческа среща – Вечер на Ардинци в община Ардино. Четвъртата земляческа среща на ардинци [...виж]

13 Юни 2013   Прочитания: 693
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ[...виж]

12 Юни 2013   Прочитания: 606
Отдел "Архитектура, благоустрояване и общинска собственост"[...виж]

10 Юни 2013   Прочитания: 766
ОБЯВА[...виж]

01 Юни 2013   Прочитания: 764
За 2013/ 2014 учебна година ПГ “Христо Смирненски” – Ардино приема ученици: 1. След завършен VII клас с интензивно изучаване на Английски език - специалност „Оперативен счетоводител” 26 ученика 2. След завършен VIII клас специалност „Оперативен счетоводител” 26 ученика [...виж]

30 Май 2013   Прочитания: 641
Проект „Предприемачество без граници” се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1“ – фаза 2 от Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии в партнъорство с община Ардино, област Кърджали и високотехнологичния бизнес инкубатор Корк БИЦ, гр. Корк, Ирландия.[...виж]

29 Май 2013   Прочитания: 629
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ[...виж]

27 Май 2013   Прочитания: 1058
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ[...виж]

23 Май 2013   Прочитания: 1034
ОБЯВА[...виж]

23 Май 2013   Прочитания: 1024
МИГ-АРДИНО[...виж]

23 Май 2013   Прочитания: 927
МИГ-АРДИНО:Заповеди за удължаване на срока на прием на Заявления за подпомагане по мерките от СМР[...виж]

15 Май 2013   Прочитания: 727
С Ъ О Б Щ Е Н И Е[...виж]

14 Май 2013   Прочитания: 615
Ако сте собственик на гори, то горските мерки от Програмата за развитие на селските райони са точно за Вас. [...виж]

01 Май 2013   Прочитания: 2506
Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)[...виж]

30 Април 2013   Прочитания: 740
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ! ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МТСП, ЧРЕЗ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” [...виж]

15 Април 2013   Прочитания: 693
ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"[...виж]

28 Март 2013   Прочитания: 667
П О К А Н А[...виж]

08 Март 2013   Прочитания: 661
`Встъпителна конференция за представяне на проект „Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино” се проведе в заседателната зала на общината. Договорът № 12-11-16 /01.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ е по приоритетна ос: 1 „Добро управление”., подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Продължителността на проекта е 18 месеца. [...виж]

01 Март 2013   Прочитания: 924
ОБЯВА[...виж]

10 Януари 2013   Прочитания: 726
П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.01.2013 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

20 Декември 2012   Прочитания: 2217
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО[...виж]

19 Декември 2012   Прочитания: 2375
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 - КЪРДЖАЛИЙСКИ ОБЩИНА: АРДИНО [...виж]

17 Декември 2012   Прочитания: 659
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД АРДИНО И ОБЩИНА АРДИНО, На 20.12.2012 г. /четвъртък/ от 17.00 ч. в салона на читалище „Родопска искра” – град Ардино ще се състои публичен отчет за дейността на Кмета на общината през 2012 година. Най – учтиво Ви каним да присъствате за да зададете вашите въпроси и да направите вашите предложения. С уважение, Ръководството на общината [...виж]

05 Декември 2012   Прочитания: 695
ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ [...виж]

30 Ноември 2012   Прочитания: 737
Туркян и Турсун Йеменджиеви са първото одобрено професионално приемно семейство в община Ардино по проект „И аз имам семейство” от Регионалната Комисия по приемна грижа – гр. Кърджали. [...виж]

09 Ноември 2012   Прочитания: 925
На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с рег. № 204-091-1948 от 02.11.2012 г. на Началника на Областно управление „Пожарна безопасност и спасяване на населението” – Кърджали и с цел създаване на съвместна организация за превенция на опасното и негативно въздействие на водите, Н А Р Е Ж Д А М: [...виж]

07 Ноември 2012   Прочитания: 908
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и писмо с рег. № 596 от 02.11.2012 г. на Началника на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението” – Ардино, с цел осигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите през есенно-зимния сезон 2012/2013 година на територията на община Ардино, Н А Р Е Ж Д А М: [...виж]

31 Май 2012   Прочитания: 1328
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО СМИРНЕСКИ”-АРДИНО [...виж]

23 Май 2012   Прочитания: 1087
П О К А Н А[...виж]

03 Май 2012   Прочитания: 1299
П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.05.2012 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

29 Март 2012   Прочитания: 869
- Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.[...виж]

27 Март 2012   Прочитания: 1384
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ[...виж]

22 Март 2012   Прочитания: 926
Председателят на Ардинския общинския съвет Сезгин Байрямов, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква редовно заседание на законодателния орган. Общинските парламентьори ще заседават на 28 март 2012 г. (сряда) от 13:00 часа в общинската заседателна зала.[...виж]

20 Март 2012   Прочитания: 946
Тази година ежегодния традиционен събор в ардинското село Млечино ще се проведе на 1-ви май. За целта е сформиран Инициативен комитет, който да популяризира идеята. В него влизат кметът Улви Юзеир, местният общински съветник Алпер Сами, репортерът Гюнер Шюкри, бизнесмени и деятели на спорта и културата, изселници от региона и други. [...виж]

18 Март 2012   Прочитания: 917
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. [...виж]

15 Март 2012   Прочитания: 1014
П Р О Г Р А М А ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2020 г. [...виж]

01 Март 2012   Прочитания: 1052
От 01.03.2012 г. стартира плащането на местните данъци и такси, дължими за 2012 г. Същите могат да се изплатят на две вноски – до 30.06.2012 г. и до 31.11.2012 г. [...виж]

21 Февруари 2012   Прочитания: 986
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §47, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, Решение №805 от 04.11.2011 г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 година и протоколи на комисията, определена със Заповед №19 от 12.01.2012 г. [...виж]

21 Февруари 2012   Прочитания: 925
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §47, ал.2 и ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година и Решение №805 от 04.11.2011 г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 година и протоколи на комисията, определена със Заповед №19 от 12.01.2012 г.[...виж]

10 Февруари 2012   Прочитания: 882
Община Ардино, Съюз на българските писатели, Академия за европейска култура „Орфеева лира”, побратимени общини Нилюфер, Картал и Орестиада и Сдружение „Егридерелилер” - Бурса, организират международен литературен конкурс [...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

   « Назад

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари