Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
24 Февруари 2020   Прочитания: 152
ОБЯВЛЕНИЕ №68[...виж]

24 Февруари 2020   Прочитания: 171
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията[...виж]

21 Февруари 2020   Прочитания: 157
О Б Я В А за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ [...виж]

19 Февруари 2020   Прочитания: 155
Общинска администрация – Ардино търси да назначи строителни техници и инженери в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ на длъжностите: „Главен специалист „ТРС“ – 1 брой“ и „Главен специалист „Инвеститорски контрол“ – 2 броя“.[...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 160
Община Ардино, област Кърджали кани жителите на община Ардино на публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране/собствен принос от община Ардино за реализиране на проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино”. [...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 171
Покана за публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община Ардино [...виж]

18 Февруари 2020   Прочитания: 138
Община Ардино, област Кърджали, съобщава, че към настоящия момент са свободни индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в селата Чубрика и Млечино.[...виж]

13 Февруари 2020   Прочитания: 167
ОБЯВЛЕНИЕ N50[...виж]

05 Февруари 2020   Прочитания: 157
Обявление №2 [...виж]

04 Февруари 2020   Прочитания: 179
ОБЯВЛЕНИЕ №42 от 04.02.2020 г.[...виж]

04 Февруари 2020   Прочитания: 220
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.02.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

23 Януари 2020   Прочитания: 218
ОБЯВЛЕНИЕ №28[...виж]

23 Януари 2020   Прочитания: 293
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

15 Януари 2020   Прочитания: 273
Заповед №29, от 14.01.2020 година[...виж]

08 Януари 2020   Прочитания: 232
ОБЯВЛЕНИЯ[...виж]

08 Януари 2020   Прочитания: 267
ОБЯВЛЕНИЕ [...виж]

06 Януари 2020   Прочитания: 217
На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2020 година.[...виж]

03 Януари 2020   Прочитания: 155
ОБЯВЛЕНИЕ[...виж]

19 Декември 2019   Прочитания: 227
ОБЯВЛЕНИЕ №429[...виж]

19 Декември 2019   Прочитания: 256
ОБЯВЛЕНИЕ №432[...виж]

17 Декември 2019   Прочитания: 228
С грижа за своите клиенти, Националната агенция за приходите всяка година разработва нови електронни приложения. И за новата Данъчна кампания приходната агенция е осигурила нови услуги, чрез които да спести време и средства на своите клиенти, [...виж]

14 Декември 2019   Прочитания: 304
ОБЯВЛЕНИЕ №418[...виж]

13 Декември 2019   Прочитания: 231
ОБЯВЛЕНИЯ №21 и 22[...виж]

13 Декември 2019   Прочитания: 246
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО!!! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.12.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

11 Декември 2019   Прочитания: 177
ОБЯВЛЕНИЕ №422[...виж]

11 Декември 2019   Прочитания: 254
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО[...виж]

09 Декември 2019   Прочитания: 188
ОБЯВЛЕНИЕ №414[...виж]

09 Декември 2019   Прочитания: 121
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до събеседване за включване като целева група по проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” BG05M9OP001-1.029-0001-C01[...виж]

05 Декември 2019   Прочитания: 146
ОБЯВЛЕНИЕ №409[...виж]

27 Ноември 2019   Прочитания: 231
Проект на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива[...виж]

25 Ноември 2019   Прочитания: 229
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО! На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 02.12.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

25 Ноември 2019   Прочитания: 171
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.[...виж]

21 Ноември 2019   Прочитания: 282
Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията на община Ардино.[...виж]

18 Ноември 2019   Прочитания: 254
ОБЯВЛЕНИЕ 391[...виж]

18 Ноември 2019   Прочитания: 115
Проект на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет - Ардино[...виж]

13 Ноември 2019   Прочитания: 214
ДО АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ- ГОДИШЕН ОТЧЕТ[...виж]

11 Ноември 2019   Прочитания: 186
ОБЯВЛЕНИЕ №20 [...виж]

08 Ноември 2019   Прочитания: 228
ОБЯВЛЕНИЕ №380[...виж]

08 Ноември 2019   Прочитания: 183
Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.[...виж]

06 Ноември 2019   Прочитания: 186
Заповед относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Ардино за 2020г.[...виж]

06 Ноември 2019   Прочитания: 207
ОБЯВЛЕНИЕ № 375 от 06.11.2019 г.[...виж]

31 Октомври 2019   Прочитания: 215
ОБЯВЛЕНИЕ 19[...виж]

31 Октомври 2019   Прочитания: 225
ПОКАНА ЗА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО[...виж]

28 Октомври 2019   Прочитания: 202
Обявление: Скица[...виж]

16 Октомври 2019   Прочитания: 239
ОБЯВЛЕНИЕ №342[...виж]

16 Октомври 2019   Прочитания: 196
Данни за Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и за определяне на районите със значителен потенциален риск (РЗПР) в област Кърджали (за картографиране)[...виж]

14 Октомври 2019   Прочитания: 216
ОБЯВЛЕНИЕ №338 [...виж]

07 Октомври 2019   Прочитания: 238
Обявлевие №329[...виж]

07 Октомври 2019   Прочитания: 220
СЪОБЩЕНИЕ - ЮЦДП - СМОЛЯН[...виж]

20 Септември 2019   Прочитания: 308
ОБЯВЛЕНИЕ №313[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари