Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
07 Декември 2015   Прочитания: 483
Проект! НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО Вносител: кмет на община Ардино [...виж]

01 Декември 2015   Прочитания: 504
I.КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 1. Благотворителна Коледна инициатива на децата от Подготвителна група „Пчелички” с картички и сувенири. Орг.: ОДЗ „Слънце”, Ръководители: Николина Пенчева и Веска Стоянова Дата: Месец декември [...виж]

30 Ноември 2015   Прочитания: 458
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Ардино [...виж]

24 Ноември 2015   Прочитания: 463
Задание за изготвяне на екологична оценка по реда на Наредбата за ЕО ( Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г) на Общ Устройствен План (ОУП) на община Ардино и провеждане на консултации чл.19, ал.(3 ) с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които евентуално биха могли да бъдат засегнати при изпълнението на плана[...виж]

15 Ноември 2015   Прочитания: 516
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Ардино като възложител организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината – предварителен проект.[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 369
Приключи подбора на потребители и персонал за социалната услуга "Домашен помощник" по проект BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год.[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 350
ОБЯВЛЕНИЕ 215 от 13.11.2015 година[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 388
ОБЯВЛЕНИЕ 214 от 13.11.2015 година[...виж]

12 Ноември 2015   Прочитания: 496
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.11.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

30 Октомври 2015   Прочитания: 357
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД[...виж]

14 Октомври 2015   Прочитания: 464
Increase the energy effectiveness of the Hospital and High school "Vasil Levski" in Ardino [...виж]

09 Октомври 2015   Прочитания: 470
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. се обръщаме към Вас с молба за съдействие относно разпространението на информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК чрез публикуване на интернет страниците на областните администрации и на общините. [...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 297
Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино.[...виж]

02 Октомври 2015   Прочитания: 482
В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино набира персонал за предоставяне на услугата, както следва:[...виж]

01 Октомври 2015   Прочитания: 407
Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.[...виж]

01 Октомври 2015   Прочитания: 511
Започва прием на заявления за кандидат-потребители и за предоставяне на услугата Домашен помощник в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „ Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.[...виж]

25 Септември 2015   Прочитания: 460
ЗАПОВЕД ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ[...виж]

25 Септември 2015   Прочитания: 569
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.[...виж]

24 Септември 2015   Прочитания: 458
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ[...виж]

18 Септември 2015   Прочитания: 477
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.09.2015 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

17 Септември 2015   Прочитания: 557
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

12 Септември 2015   Прочитания: 496
НА 14.09.2015 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10.00 Ч. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) – КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА ОТКРИТА ПРИЕМНА С МОБИЛЕН ЩАНД В ЗОНАТА НА ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА АРДИНО. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г. [...виж]

12 Септември 2015   Прочитания: 409
КОНКУРСИ "БУКЕТ" 2015-2016[...виж]

25 Август 2015   Прочитания: 505
Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Бял извор кв. 14 001 [...виж]

20 Август 2015   Прочитания: 542
Отдел "Архитектура, благоустроояване и общинска собственост" при Общинска администрация Ардино-ПУП Горичево [...виж]

19 Август 2015   Прочитания: 470
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ[...виж]

14 Август 2015   Прочитания: 454
Покана до политическите партии за провеждане на консултации за състав на ОИК за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г[...виж]

12 Август 2015   Прочитания: 441
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО[...виж]

29 Юли 2015   Прочитания: 456
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[...виж]

21 Юли 2015   Прочитания: 474
ОБЯВЛЕНИЕ ПУП - ПЗ НА ПИ 012639 С. ДЯДОВЦИ[...виж]

20 Юли 2015   Прочитания: 618
П О К А Н А[...виж]

10 Юли 2015   Прочитания: 487
На 18 юли (събота) в ардинското село Китница ще се проведе традиционният събор-мевлид. Той се организира с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство, съобщи кметският наместник Сали Мюмюн. [...виж]

10 Юли 2015   Прочитания: 380
На 18 юли (събота) в ардинското село Синчец ще се проведе селищен събор с богата музикална програма. Организира се с подкрепата на местното кметство и моралната подкрепа на жителите на селото.[...виж]

01 Юли 2015   Прочитания: 531
Уважаеми съграждани, жители и гости на община Ардино, на долупосоченият електронен адрес може да подавате сигнали, свързани с чистотата на населените места и с опазването на околната среда, както и да правите предложения за подобряване на състоянието на средата, в която живеем. eko.ardino@abv.bg[...виж]

24 Юни 2015   Прочитания: 473
П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 29.06.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

18 Юни 2015   Прочитания: 499
Във връзка с чл.4.ал.2 от На редбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.-ДВ, бр.25 от 18.03.2003 г.[...виж]

17 Юни 2015   Прочитания: 460
СЪОБЩЕНИЕ [...виж]

12 Юни 2015   Прочитания: 425
съгласно чл. 62а, ал(1) и (2) за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Коджадере, с цел: "линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - 2бр. мостове" [...виж]

26 Май 2015   Прочитания: 392
В изпълнение на планираните дейности по проект „Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители” финасиран от ОП „Административен капацитт” чрез Европейския социален фонд в периода от месец януари до месец май тази година 20 служители на общинската администрация преминаха специализирано обучение в четири различини курса, организирани и проведени от Института по публична администрация в град София.[...виж]

04 Май 2015   Прочитания: 732
Община Ардино, със седалище гр. Ардино ул. „Бели брези” №31, тел.03651/41-57, факс:03651/4568, на основание чл. 90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 248/20.04.2015 год. на кмета на община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС За назначаване на директор на Целодневна детска градина „Брезичка”, Ардино, община Ардино при следните условия:[...виж]

15 Април 2015   Прочитания: 660
Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 239 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 000686, находящ се в землището на с.Хромица, [...виж]

15 Април 2015   Прочитания: 529
Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 240 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 012490, находящ се в землището на гр. Ардино, местността „Чаир”,[...виж]

15 Април 2015   Прочитания: 492
Община Ардино, на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 238 от 15.04.2015 год. на Кмета на община Ардино за разрешение за изработване ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот с кадастрален № 021979, образуван от имот с кадастрален № 021608, находящ се в землището на село Падина, ЕКАТТЕ 55124, община Ардино[...виж]

07 Април 2015   Прочитания: 548
ОБЯВЛЕНИЕ №80/07.04.2015 Г.[...виж]

07 Април 2015   Прочитания: 466
ОБЯВЛЕНИЕ №81/07.04.2015 Г.[...виж]

06 Април 2015   Прочитания: 528
Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка. [...виж]

30 Март 2015   Прочитания: 470
Община Ардино, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІІІ, поземлен имот с кадастрален № 021003 от квартал 21 по ПУП на село Дядовци, стопански двор Дядовци, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 2 от 06.01.2005 г. [...виж]

30 Март 2015   Прочитания: 484
Община Ардино, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ V, поземлени имоти с кадастрални №№295 и 296 от квартал 31 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 г. [...виж]

25 Март 2015   Прочитания: 492
За І етап по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. /ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ [...виж]

21 Март 2015   Прочитания: 542
Изграждане на мост на река Коджадере, път към с. Хромица[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   

   « Назад

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари