Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
27 Май 2016   Прочитания: 406
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка[...виж]

18 Май 2016   Прочитания: 441
Спешно настаняване на дете по проект "Приеми ме 2015" в община Ардино[...виж]

16 Май 2016   Прочитания: 362
На 17.05.2016г. (Вторник) от 13.00 часа в туристическата хижа в ТК “Белите брези“ кметът на община Ардино Ресми Мурад ще даде брифинг по повод предстоящото честване на Майските културни празници.[...виж]

13 Май 2016   Прочитания: 472
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ[...виж]

09 Май 2016   Прочитания: 618
Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за предоставяне на следните социални услуги:[...виж]

09 Май 2016   Прочитания: 622
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН КЪМ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО [...виж]

04 Май 2016   Прочитания: 459
Наредба за пожарна и аварийна безопасност[...виж]

03 Май 2016   Прочитания: 424
На 8 май (неделя) в ардинското село Падина ще се проведе традиционният пролетен мевлид-курбан за здраве и берекет. Проявата се организира с финансовата подкрепа на местните жители, джамийските настоятелства и кметството. [...виж]

29 Април 2016   Прочитания: 386
Уважаеми дами и господа, във връзка с постъпили въпроси за получаването на ваучерите от кампанията "Великден за всеки", искаме да Ви информираме, че е предвидено ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи". [...виж]

28 Април 2016   Прочитания: 465
ОБЯВЛЕНИЕ №71/27.04.2016 Г.[...виж]

28 Април 2016   Прочитания: 470
Списък на лицата от община Ардино, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”[...виж]

25 Април 2016   Прочитания: 422
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.13 от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 22.04.2016г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”)[...виж]

16 Април 2016   Прочитания: 200
Наказателно постановление N:ЛД-40 от 19.02.2016 г.от РУ,,Златоград"е издадено на лицето Александър Руменов Мечтанов от с Падина,община Ардино за повредена лична карта.Наложено му е наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"[...виж]

29 Март 2016   Прочитания: 410
Приключи подборът на потребители за социалната услуга "Личен асистент" и лицата предоставящи услугата по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001.[...виж]

28 Март 2016   Прочитания: 394
Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия,Военновъздушните сили, Национална гвардейска част . [...виж]

25 Март 2016   Прочитания: 437
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ[...виж]

20 Март 2016   Прочитания: 427
Тази година традиционния събор в ардинското село Млечино ще се проведе на 23 юли. Организатори са читалище „Любен Каравелов” и местното кметство.[...виж]

19 Март 2016   Прочитания: 358
На 21.03.2016 г. (понеделник) от 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира открита приемна с мобилен щанд в зоната на площада пред община Ардино.[...виж]

14 Март 2016   Прочитания: 443
УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В МИГ [...виж]

11 Март 2016   Прочитания: 497
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.03.2016 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:[...виж]

03 Март 2016   Прочитания: 473
ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА СВОБОДНО ПАШУВАНЕ[...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 427
От днес стартира прием на заявления за ползване и предоставяне на социалната услуга "Личен асистент". [...виж]

29 Февруари 2016   Прочитания: 354
Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 000686 с.Хромица [...виж]

29 Февруари 2016   Прочитания: 340
Заповед за одобряване на ПУП ПЗ на ПИ № 013674 с.Бял извор [...виж]

23 Февруари 2016   Прочитания: 397
Общински детски комплекс град Ардино Има удоволствието да Ви покани на концертна програма на Детски танцови състави в град Ардино на 29 февруари (понеделник) от 17 часа в салона на читалище „Родопска искра’.[...виж]

22 Февруари 2016   Прочитания: 401
Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.[...виж]

17 Февруари 2016   Прочитания: 324
Наредбата се приема от Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на 18.12.2015 година, с Решение № 27, т.2 по Протокол № 3 от 18.12.2015 година.[...виж]

06 Февруари 2016   Прочитания: 398
Обявление за ПУП ПЗ на ПИ №013674 Бял Извор [...виж]

02 Февруари 2016   Прочитания: 459
От началото на 2016 г. Община Ардино продължава работата по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" по нов проект "Приеми ме 2015 " [...виж]

29 Януари 2016   Прочитания: 365
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-2/05.01.2016 на МО[...виж]

22 Януари 2016   Прочитания: 411
За приемане на заявления от кандидатите за медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. [...виж]

12 Януари 2016   Прочитания: 276
Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата по ОВОС, в общинаска Администрация Ардино е постъпила подробна информация по приложение № 2 на Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за : „Добив на полиметални руди от проучвателна площ Млечино – находище Китница „от „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД.[...виж]

05 Януари 2016   Прочитания: 500
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУП - ПЗ ИМОТ №000686 с.Хромица 001[...виж]

30 Декември 2015   Прочитания: 372
На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино Ресми Мехмед Мурад КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2016 година.[...виж]

17 Декември 2015   Прочитания: 572
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НОМЕРЕНИЕ ОТ ЕТ"АЛАДА-МОХАМЕД БАНАШЪК"[...виж]

14 Декември 2015   Прочитания: 859
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ [...виж]

14 Декември 2015   Прочитания: 508
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ [...виж]

12 Декември 2015   Прочитания: 552
Oбщина Ардино в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Ардино [...виж]

07 Декември 2015   Прочитания: 521
Проект! НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО Вносител: кмет на община Ардино [...виж]

01 Декември 2015   Прочитания: 552
I.КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 1. Благотворителна Коледна инициатива на децата от Подготвителна група „Пчелички” с картички и сувенири. Орг.: ОДЗ „Слънце”, Ръководители: Николина Пенчева и Веска Стоянова Дата: Месец декември [...виж]

30 Ноември 2015   Прочитания: 483
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Ардино [...виж]

24 Ноември 2015   Прочитания: 483
Задание за изготвяне на екологична оценка по реда на Наредбата за ЕО ( Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г) на Общ Устройствен План (ОУП) на община Ардино и провеждане на консултации чл.19, ал.(3 ) с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които евентуално биха могли да бъдат засегнати при изпълнението на плана[...виж]

15 Ноември 2015   Прочитания: 544
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Ардино като възложител организира обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината – предварителен проект.[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 407
Приключи подбора на потребители и персонал за социалната услуга "Домашен помощник" по проект BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год.[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 368
ОБЯВЛЕНИЕ 215 от 13.11.2015 година[...виж]

13 Ноември 2015   Прочитания: 418
ОБЯВЛЕНИЕ 214 от 13.11.2015 година[...виж]

12 Ноември 2015   Прочитания: 513
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.11.2015 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д: [...виж]

30 Октомври 2015   Прочитания: 381
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД[...виж]

14 Октомври 2015   Прочитания: 480
Increase the energy effectiveness of the Hospital and High school "Vasil Levski" in Ardino [...виж]

09 Октомври 2015   Прочитания: 498
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. се обръщаме към Вас с молба за съдействие относно разпространението на информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК чрез публикуване на интернет страниците на областните администрации и на общините. [...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

   « Назад

 
Избори 2019
 
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари