Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
01 Юни 2017   Прочитания: 408
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР3 НА УПИ Х[...виж]

31 Май 2017   Прочитания: 273
Проект на правилник за реда и организацията на работа на общинска автогара Ардино[...виж]

30 Май 2017   Прочитания: 383
УВЕДОМЛЕНИЕ [...виж]

26 Май 2017   Прочитания: 361
ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино [...виж]

04 Май 2017   Прочитания: 330
ПРЕСТРУКТИРИРАНЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ[...виж]

02 Май 2017   Прочитания: 284
П Л А Н за проявите, посветени на 24 МАЙ – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост /2017 г./ [...виж]

27 Април 2017   Прочитания: 343
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Срокът за подаване на Заявления за участие в спортния маратон „Дяволския мост – Ардино“ се удължава до 11.05.2017 година.[...виж]

21 Април 2017   Прочитания: 409
Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г. [...виж]

21 Април 2017   Прочитания: 350
Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г. [...виж]

20 Април 2017   Прочитания: 327
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.[...виж]

18 Април 2017   Прочитания: 327
В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C002 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, община Ардино обявява прием на документи за предоставяне на услугата: Психолог/психотерапевт[...виж]

11 Април 2017   Прочитания: 335
Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино[...виж]

07 Април 2017   Прочитания: 324
ОТРЕЖДАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ДЕПОНИРЕНЕ НА НЕОПАСНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ [...виж]

07 Април 2017   Прочитания: 340
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[...виж]

04 Април 2017   Прочитания: 428
ПОКАНА: По случай Международния ден на предизвикателството и Национален ден на спортиста Община Ардино, съвместно с LASERWAR Balkans и КСУ „Алада“, организират първият маратон „Дяволския мост – Ардино“ (дистанция 7 км).[...виж]

31 Март 2017   Прочитания: 348
ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АРДИНО 2014-2020 Г.[...виж]

24 Март 2017   Прочитания: 467
ПОКАНА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТ [...виж]

24 Март 2017   Прочитания: 380
ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА СВОБОДНОТО ПАШУВАНЕ[...виж]

23 Март 2017   Прочитания: 486
ОБЯВЛЕНИЕ №63[...виж]

22 Март 2017   Прочитания: 374
ОБЯВЛЕНИЕ №62[...виж]

22 Март 2017   Прочитания: 367
ОБЯВЛЕНИЕ №61[...виж]

22 Март 2017   Прочитания: 370
ОБЯВЛЕНИЕ № 60[...виж]

21 Март 2017   Прочитания: 292
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино[...виж]

20 Март 2017   Прочитания: 331
УВЕДОМЛЕНИЕ [...виж]

09 Март 2017   Прочитания: 427
ОТДЕЛ" АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"[...виж]

09 Март 2017   Прочитания: 321
БАЗОВА СТАНЦИЯ " ТЕЛЕНОР "[...виж]

28 Февруари 2017   Прочитания: 381
MТЕЛ-ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[...виж]

22 Февруари 2017   Прочитания: 440
ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОТСНИ ВОДНИ ОБЕКТИ[...виж]

21 Февруари 2017   Прочитания: 439
ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"[...виж]

09 Февруари 2017   Прочитания: 286
СНЦ "МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ": Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: «Озеленител» код 622020, Специалност «Парково строителство и озеленяване» при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация"...[...виж]

02 Февруари 2017   Прочитания: 498
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - КЪРДЖАЛИ НАБИРА, Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2017 г съгласно Заповед № ОX-29/11.01.2017 на МО[...виж]

20 Януари 2017   Прочитания: 525
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.01.2017 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – [...виж]

11 Януари 2017   Прочитания: 468
ъв връзка с актуализирането на картотеката на нуждаещи се от жилище лица и семейства, на основание чл.14,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за Общинската собственост, уведомяваме всички заинтересовани, че в срок до 31.01.2017 г. следва да се явят в Общинска администрация гр. Ардино за попълване на декларация по чл.5,ал.1 и чл.7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за Общинската собственост.[...виж]

05 Януари 2017   Прочитания: 463
В четвъртък от запад ще започнат валежи, на места в равнинната част от страната - отначало от дъжд, но с понижението на температурите в четвъртък през деня дъждът ще премине в сняг. В крайните южни и югоизточни райони, през целия ден преваляванията ще са все още от дъжд.[...виж]

30 Декември 2016   Прочитания: 530
Кметът на общината КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ на общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2017 година.[...виж]

25 Декември 2016   Прочитания: 445
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.[...виж]

07 Декември 2016   Прочитания: 495
П Р О Г Р А М А на проявите за честване на Коледните и Новогодишни празници /2016 година/ [...виж]

05 Декември 2016   Прочитания: 441
ОБЯВЛЕНИЕ №221 / 05.12.2016 [...виж]

02 Декември 2016   Прочитания: 473
Асоциация “Жени без остеопороза” – неправителствена пациентска организация съвместно с регионалните клонове „Информирани, здрави, работоспособни –ИЗРА“, провежда информационни беседи и профилактични скринингови кампании [...виж]

01 Декември 2016   Прочитания: 360
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци на територията на Община Ардино, приета с Решение № 23 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г.
и
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино, приета с Решение № 25 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г. [...виж]

28 Ноември 2016   Прочитания: 464
ОТДЕЛ " АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ "[...виж]

20 Ноември 2016   Прочитания: 342
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Ардино[...виж]

16 Ноември 2016   Прочитания: 459
ОБЯВЛЕНИЕ №208/16.11.2016г. относно ПУП - ПР на УПИ XVI-444 от квартал 30 с площ 550,00 кв.м. по ПУП на гр. Ардино[...виж]

04 Ноември 2016   Прочитания: 509
Във връзка с чл. 20 ал.1 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. и доп. (последно) ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. Ви информираме, че община Ардино открива процедура за консултации по изготвения доклад за ЕО на предварителен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино.[...виж]

12 Октомври 2016   Прочитания: 550
Проект! Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Ардино [...виж]

12 Октомври 2016   Прочитания: 535
Проект!Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Ардино. [...виж]

11 Октомври 2016   Прочитания: 548
Проект! Изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци на територията на Община Ардино, приета с Решение № 23 на Общински съвет-Ардино от 01.02.2008 г. [...виж]

07 Октомври 2016   Прочитания: 536
Съобщение до: ВИЛИ ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ УЛ. „БОРОВЕЦ" №13 ГР. ХАСКОВО ОБЛ. ХАСКОВО[...виж]

03 Октомври 2016   Прочитания: 480
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – КЪРДЖАЛИ НАБИРА , Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-708/08.09.2016 на МО [...виж]

19 Септември 2016   Прочитания: 578
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари