Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Достъп до информация
 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на община Ардино, и форматите, в които е достъпна


по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на Кмета на община град Ардино и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община

http://www.ardino.bg/?pid=3,2
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/sertifikat%20ISO%20-%20Ardino.pdf

html
xls
docx
pdf

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

http://www.ardino.bg/?pid=4,4
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Ustroistven_Pravilnik.pdf
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Pravilnik_trudov_red.pdf
http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
http://www.ardino.bg/?pid=4,6
http://www.ardino.bg/?pid=4,5http://www.ardino.bg/?pid=2,6&type=3

html
xls
docx
pdf

3

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация Ардино през мандат 2015 г. – 2019 г. Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Ustroistven_Pravilnik.pdf
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Instrukcia_Delovodstvo.doc

 

html
pdf

4

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/sertifikat%20ISO%20-%20Ardino.pdf
http://www.ardino.bg/docs/Otchet_Kmet_2016.pdf

pdf
html

 

5

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

http://www.ardino.bg/?pid=4,5

html
xls
docx
pdf

6

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

http://www.ardino.bg/?pid=4,op1

html
doc
pdf
xls

 

7

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

http://www.ardino.bg/news_prilojenia/doks-naredba-25122016-001.pdf

html
docx
pdf

8

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

http://www.ardino.bg/?
http://www.ardino.bg/news_prilojenia/obyavlenie-21022017.pdf

html
docx
pdf

9

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Vatrewshni%20pravila%20-%20ZDOI.pdf

html
docx

 

10

Обявления за конкурси за държавни служители

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structures

 

html
pdf
docx

11

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://www.ardino.bg/?pid=3,oba6
http://www.ardino.bg/?pid=3,obs7

pdf
html

12

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

   http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/ zapoved%20za%20vidove%20informatsiya.pdf

pdf
html

13

Административни услуги

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Ustroistven_Pravilnik.pdf

 

docx
xls
pdf
html

14

Структура на общинската администрация

http://www.ardino.bg/docs/obstinska_administracia_struktura.pdf

docx
xls
pdf
html

15

Регистър на общинската собственост

http://www.ardino.bg/docs/publicni_registri/publicen_registir_prodajba_OI-2016.doc

docx
xls
pdf
html

16

Проекти на община Ардино

http://www.ardino.bg/?pid=4,4

docx
xls
pdf
html

17

Годишен план за приватизация за 2017 г.

 

docx
xls
pdf
html

18

Състав на Общински съвет Ардино за мандат 2015 г. – 2019 г.

http://www.ardino.bg/?pid=3,obs2

docx
xls
pdf
html

19

Решения на Общински съвет Ардино

http://www.ardino.bg/?pid=3,obs5

docx
xls
pdf
html

20

Наредби на Общински съвет Ардино

http://www.ardino.bg/?pid=3,obs4

docx
xls
pdf
html

21

Бюджет  и финанси

 

http://www.ardino.bg/?pid=4,5

 

docx
xls
pdf
html

22

Регистър на общинската собственост

Публичен регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки

 

http://www.ardino.bg/docs/publicni_registri/publicen_registir_prodajba_OI-2016.doc

html
csv

23

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

 

http://www.ardino.bg/docs/publicni_registri/Zemedelski_zemi_ot_OPF_otdadeni_pod_naem.xls

html
xls
csv

24

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ардино за 2016 г.

http://www.ardino.bg/re6eniq_obs/45-58-29012016.pdf

 

25

Бюджет на Община Ардино за 2017 г.

 

 

http://www.ardino.bg/re6eniq_obs/205-218-27012017.pdf

html
xls
csv

 

 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи