Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Достъп до обществена информация
 


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление за достъп до обществена информация – Приложение №1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Ардино.

Заявлението трябва да съдържа:
· Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, адрес, телефон за връзка, e-mail;
· Описание на исканата информация;
· Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
· Преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
· Копия на хартиен носител (разпечатка, ксерокопие);
· Устна справка;
· Копия на материален носител;
· Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или публикуват данните.
Заявлението може да бъде подадено по пощата, по e-mail: ardino@abv.bg или внесено лично в деловодството на Общинска администрация – Ардино – ст.№2, ет.І, на адрес: гр. Ардино, ул.„Бели брези” №31.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.
Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Ардино.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени със Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

Разходите се заплащат по сметка на Общинска администрация - Ардино:
IBAN BG91DEMI92408400055554, код за вид плащане: 448007,  BIC код DEMIBGSF, получател: Община Ардино.

1. Вътрешни правила за достъп до обществена информация
2. Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1
3. Констативен протокол - Приложение №2
4. Заповед ЗДОИ
5. Отчети за дейността по ЗДОИ по години

 

 

 

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари