Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Ред за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
2.
Спортен календар за 2018 година
3.
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Ардино за 2018 година
4.
Общински план за младежта за 2018 година
5.
План за развитие на община Ардино през периода 2014-2020г.
6.
Заповед за видове информация
7.
Сертификат ISO 9001:2008
8.
Антикорупционни процедури
9.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
10.
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена инфорамация от общинска администрация Ардино
11.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
12.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
13.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
14.
План за действие на Община Ардино за подкрепа на интеграционните политики(2012- 2014)
15.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
16.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година
17.
План за работата на Oбщински съвет – Aрдино за 2013 година
18.
Общински план за младежта 2013 година


 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи