Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Заповед за видове информация
2.
Сертификат ISO 9001:2008
3.
Антикорупционни процедури
4.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
5.
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена инфорамация от общинска администрация Ардино
6.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
7.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
8.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
9.
План за действие на Община Ардино за подкрепа на интеграционните политики(2012- 2014)
10.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
11.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година
12.
План за работата на Oбщински съвет – Aрдино за 2013 година
13.
Спортен календар за ученическите общински, областни и републикански игри, прояви на спортните клубове през 2013 година
14.
Общински план за младежта 2013 година


 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще прекарате лятната отпуска?

На море
На планина
На село
Вкъщи
Извън България
Без отпуска


Начална дата на анкетата:
2017-07-27


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Вили Болярка Хотел Кърджали Комплекс Маказа