Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
2.
Програма за управление на отпадъците на община Ардино за периода 2018 – 2020 година
3.
Политика за поверителност на личните данни
4.
Вътрешни правила за защита на личните данни
5.
Ред за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
6.
План за работата на Общински съвет – Ардино за 2018 г.
7.
Спортен календар за 2018 година
8.
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Ардино за 2018 година
9.
Общински план за младежта за 2018 година
10.
План за развитие на община Ардино през периода 2014-2020г.
11.
Заповед за видове информация
12.
Сертификат ISO 9001:2008
13.
Антикорупционни процедури
14.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
15.
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена инфорамация от общинска администрация Ардино
16.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
17.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
18.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
19.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
20.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година


 
Избори 2019
 
 
Фотоконкурс
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари