Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Програма за управление на отпадъците на община Ардино за периода 2018 – 2020 година
2.
Политика за поверителност на личните данни
3.
Вътрешни правила за защита на личните данни
4.
Ред за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
5.
План за работата на Общински съвет – Ардино за 2018 г.
6.
Спортен календар за 2018 година
7.
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Ардино за 2018 година
8.
Общински план за младежта за 2018 година
9.
План за развитие на община Ардино през периода 2014-2020г.
10.
Заповед за видове информация
11.
Сертификат ISO 9001:2008
12.
Антикорупционни процедури
13.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
14.
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена инфорамация от общинска администрация Ардино
15.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
16.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
17.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
18.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
19.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година


 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари