Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Годишен за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за 2019г.
2.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019г.
3.
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ардино(2019 - 2029 г.)
4.
Сертификат ISO 9001:2015
5.
Програма за управление на община Ардино за периода 2019-2023г.
6.
Заповед за отределяне на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
7.
Общински план за младежта за 2020 година
8.
Стратегия на Община Ардино за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2020 – 2023 г.
9.
Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2020 година
10.
Календарен план за културните прояви в община Ардино за 2020 година
11.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ардино(2019 - 2024 г.)
12.
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ардино(2019-2020 г.)
13.
Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
14.
Програма за управление на отпадъците на община Ардино за периода 2018 – 2020 година
15.
Политика за поверителност на личните данни
16.
Вътрешни правила за защита на личните данни
17.
Ред за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
18.
План за работата на Общински съвет – Ардино за 2018 г.
19.
Спортен календар за 2018 година
20.
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Ардино за 2018 година
21.
План за развитие на община Ардино през периода 2014-2020г.
22.
Заповед за отределяне на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
23.
Антикорупционни процедури
24.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
25.
Правилник за прилагане на Закона за достъп до обществена инфорамация [акт. 30.12.2019 г.]
26.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
27.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
28.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
29.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
30.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година


 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари