Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Общински план за младежта за 2020 година
2.
Стратегия на Община Ардино за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2020 – 2023 г.
3.
Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2020 година
4.
Календарен план за културните прояви в община Ардино за 2020 година
5.
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ардино(2019 - 2029 г.)
6.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ардино(2019 - 2024 г.)
7.
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ардино(2019-2020 г.)
8.
Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г.
9.
Програма за управление на отпадъците на община Ардино за периода 2018 – 2020 година
10.
Политика за поверителност на личните данни
11.
Вътрешни правила за защита на личните данни
12.
Ред за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК
13.
План за работата на Общински съвет – Ардино за 2018 г.
14.
Спортен календар за 2018 година
15.
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Ардино за 2018 година
16.
План за развитие на община Ардино през периода 2014-2020г.
17.
Заповед за видове информация
18.
Сертификат ISO 9001:2008
19.
Антикорупционни процедури
20.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
21.
Правилник за прилагане на Закона за достъп до обществена инфорамация [акт. 30.12.2019 г.]
22.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
23.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
24.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
25.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
26.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година


 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари