Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Нормативни документи
 

Нормативни документи на Община Ардино

Наименование на документа
Изтегли
1.
Заповед за видове информация
2.
Сертификат ISO 9001:2008
3.
Антикорупционни процедури
4.
Програма за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
5.
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена инфорамация от общинска администрация Ардино
6.
Устройствен правилник за работата на Общинската администрация - Ардино през мандат 2015 – 2019 година
7.
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Ардино
8.
Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино
9.
План за действие на Община Ардино за подкрепа на интеграционните политики(2012- 2014)
10.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ардино за 2013год.
11.
Програма за управление и разпореждане със земи от общински поземлен фонд през 2013 година
12.
План за работата на Oбщински съвет – Aрдино за 2013 година
13.
Спортен календар за ученическите общински, областни и републикански игри, прояви на спортните клубове през 2013 година
14.
Общински план за младежта 2013 година


 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Спортувате ли и ако да - колко често?

Да, веднъж или два пъти седмично
Да, между 3 и 5 пъти седмично
Да, всеки ден
Нямам време да спортувам, но бих искал
Не спортувам и нямам желание


Начална дата на анкетата:
2017-10-17


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Вили Болярка Хотел Кърджали Комплекс Маказа