Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Бюджет и финанси
 

Бюджет и финанси

Наименование Дата на публ.
Изтегли
1.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. април 2020г. 11-05-2020
2.
Оборотна ведомост към 31.03.2020г. 28-04-2020
3.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2020г. 28-04-2020
4.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. март 2020г. 13-04-2020
5.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Февруари 2020г. 13-03-2020
6.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2019г. 24-02-2020
7.
Справка за разпределение на Бюджет 2020 година във функция "Образование" в Община Ардино 19-02-2020
8.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2020 между училищата 19-02-2020
9.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2020 между общинските детски градини 19-02-2020
10.
Бюджет 2020г. на община Ардино 18-02-2020
11.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Януари 20120г. 13-02-2020
12.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Декември 2019г. 14-01-2020
13.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Ноември 2019г. 11-12-2019
14.
Оборотна ведомост към 30.09.2019г. 25-10-2019
15.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Октомври 2019г. 11-11-2019
16.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2019г. 21-10-2019
17.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Септември 2019г. 15-10-2019
18.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Август 2019г. 10-09-2019
19.
Годишен финансов отчет на Община Ардино за 2018г. 13-08-2019
20.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Юли 2019г. 09-08-2019
21.
Оборотна ведомост към 30.06.2019г. 23-07-2019
22.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2019г. 23-07-2019
23.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Юни 2019г. 16-07-2019
24.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Май 2019г. 14-05-2019
25.
Оборотна ведомост към 31.03.2019г. 30-04-2019
26.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Април 2019г. 10-05-2019
27.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2019г. 30-04-2019
28.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Март 2019г. 11-04-2019
29.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Февруари 2019г. 12-03-2019
30.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Януари 2019г. 12-02-2019
31.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2018г. 20-02-2019
32.
Справка за разпределение на Бюджет 2019 година във функция "Образование" в Община Ардино 12-02-2019
33.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2019 между училищата 12-02-2019
34.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2019 между общинските детски градини 12-02-2019
35.
Бюджет 2019г. на община Ардино 08-02-2019
36.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Декември 2018г. 11-01-2019
37.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Ноември 2018г. 13-11-2018
38.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Октомври 2018г. 13-11-2018
39.
Оборотна ведомост към 30.09.2018г. 30-10-2018
40.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2018г. 30-10-2018
41.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Септември 2018г. 15-10-2018
42.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Август 2018г. 13-09-2018
43.
Годишен финансов отчет за 2017 г. 28-08-2018
44.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Юли 2018г. 08-08-2018
45.
Оборотна ведомост към 30.06.2018г. 30-07-2018
46.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2018г. 30-07-2018
47.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Юни 2018г. 10-07-2018
48.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Май 2018г. 11-06-2018
49.
Оборотна ведомост към 31.03.2018г. 23-04-2018
50.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Април 2018г. 14-05-2018
51.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2018г. 17-04-2018
52.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Март 2018г. 11-04-2018
53.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Февруари 2018г. 12-03-2018
54.
Справка за разпределение на Бюджет 2018 година във функция "Образование" в Община Ардино 22-02-2018
55.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2018 между училищата 22-02-2018
56.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2018 между общинските детски градини 22-02-2018
57.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Януари 2018г. 14-02-2018
58.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2017г. 14-02-2018
59.
Бюджет 2018г. на община Ардино 09-02-2018
60.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Декември 2017г. 12-01-2018
61.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Ноември 2017г. 11-12-2017
62.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Октомври 2017г. 13-11-2017
63.
Годишен финансов отчет за 2016 г. 26-10-2017
64.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2017г. 26-10-2017
65.
Оборотна ведомост към 30.09.2017г. 24-10-2017
66.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Септември 2017г. 11-10-2017
67.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Август 2017г. 15-09-2017
68.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Юли 2017г. 09-08-2017
69.
Оборотна ведомост към 30.06.2017г. 28-07-2017
70.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2017г. 24-07-2017
71.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Юни 2017г. 13-07-2017
72.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Май 2017г. 12-06-2017
73.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Април 2017г. 17-05-2017
74.
Оборотна ведомост към 31.03.2017г. 27-04-2017
75.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2017г. 24-04-2017
76.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Март 2017г. 13-04-2017
77.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Февруари 2017г. 10-03-2017
78.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за м. Януари 2017г. 28-02-2017
79.
Справка за разпределение на Бюджет 2017 година във функция "Образование" в Община Ардино 27-02-2017
80.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2017 между училищата 27-02-2017
81.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2017 между общинските детски градини 27-02-2017
82.
Бюджет 2017г. на Община Ардино 06-02-2017
83.
Годишен финансов отчет за 2015 г.  
84.
Годишен финансов отчет за 2014 г. - заверен  
85.
Справка за разпределение на Бюджет 2016 година във функция "Образование" в Община Ардино  
86.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2016 между училищата  
87.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2016 между общинските целодневни и полудневни детски заведения  
88.
Справка за разпределение на Бюджет 2015 година във функция "Образование" в Община Ардино  
89.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2015 между училищата  
90.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2015 между общинските целодневни и полудневни детски заведения  
91.
Справка за разпределение на Бюджет 2014 година във функция "Образование" в Община Ардино  
92.
Формула за разпределение на средствата по училища, получени по единни разходни стандарти за 2014 между училищата  
93.
Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2014 между общинските целодневни и полудневни детски заведения  
94.
Годишен финансов отчет за 2014г.  
95.
Годишен финансов отчет за 2013 г. - заверен  


 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари