Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Телефонен указател
Телефонен указател
 

 

 

Общински съвет

Телефон/факс: 03651 4201 , е-mail: obs_ardino@abv.bg

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Телефони за връзка

стационарни

мобилен

Председател на Общински съвет 

Сезгин Байрамали Байрам

03651 / 42-38, в.38

0887505812

Техн.сътр.на Председателя на ОбС

Невин Енверова Зюлкерова

03651 / 42-38, в.37

0886018978

Общинска администрация – Ардино
централа- 03651/40-40 , 42-38; факс- 03651/45-68; e-mail: ardino@abv.bg 

А. Ръководство на общината

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Телефони за връзка

стационарни

мобилен

Кмет на община

Ресми  Мехмед Мурад

в.21 , 41-40

0885919740

заместник кмет на община

Неджми Ахмед Мюмюнходжов

в.23,  45-26

0888873484

заместник кмет на община

Изет Изет Шабан

в.44 ,  46-35

0888873485

заместник кмет на община

Наско Кирчев Кичуков

в.35 , 48-00

0887215975

секретар

Кемал Мюмюнов Алиев

в.31 , 45-27

0889532080

Б. Длъжности пряко подчинени на кмета на общината

Гл. юрисконсулт

Гьокчен Фетхи Емин

в.42

0889931829

юрисконсулт

Митко Валентинов Панайотов

 

0897927930

Финансов контрольор

Мюмюн Мохамедов Юсеинов

в.34

  0887436077

Секретар на МКБППМН

Мехрибан Фаикова Ардалиева

43-62

0899508624

2. Ръководство на кметства и кметски наместничества

кметство

кмет

Телефон за връзка

Ахрянско

Джабит Кадиров Еминов

0896108008

Башево

Мюрен Мехмед Сали

0885919749

Бистроглед

Мюмюн Решат Мехмед

0889538477

Богатино

Юзджан Яшар Махмуд

0885919759

Боровица

Айсел Юсеин Мехмед

0885919738

Брезен

Мюмюн Мехмед Юсеин

0885919745

Бял извор

Зехни Ариф Емин

0885919737

Голобрад

Шабан Кямилов Местанов

0885919739

Горно Прахово

Мехмед Ахмед Мюмюн

0885919753

Гърбище

Турсун Азис Хусни

0885919755

Дедино

Мехмед Исмаил Ахмед

0886019149

Долно Прахово

Сали Шевки Ахмед

0885919747

Дядовци

Алпер Рамаданов Идризов

0889238395

Еньовче

Недко Юлиянов Узунов

0885919758

Жълтуша

Карамфил Севдалинов Димитров

0886018605

Искра

Мехмед Кязим Халил

0889396208

Китница

Сали Апдурахман Мюмюн

0885919744

Кроячево

Баръш Джемилов Ахмедов

0885919751

Левци

Севгин Кямил Сюлейман

0886974745

Ленище

Фехим Рахимов Халилов

0885919761

Любино

Съдкъ Мехмед Ахмед

0885919746

Млечино

Гюлистан Сабри Садула

0886019008

Падина

Кямил Мехмедов Кичуков

0886019178

Правдолюб

Билгин Баяров Юзеиров

0885919741

Рибарци

Сали Реджеб Мурад

0885713300

Русалско

Исмет Исмаил Мустафа

0885919743

Светулка

Фериха Хайри Дикмова

0885919760

Седларци

Йовчо Храниславов Гаджалов

0885919754

Синчец

Хълми Мустафа Мустафа

0885919756

Срънско

Себахат Касим Шакир

0889038210

Сухово

Фикрет Байрам Байрам

0885919762

Теменуга

Ерджан Шерифов Мурадов

0886338541

Търна

Ферад Хасан Ферад

0889743924

Търносливка

Джемал Мехмед Сали

0885919757

Хромица

Мергюл Ахмед Махмуд

0885311969

Червена скала

Гюлдане Халидова Муса

0887247580

Чернигово

Ахмед Рамадан Емин

0885919748

Чубрика

Фердун Рафет Али

0885919752

Ябълковец

Мюзейен Зюлкеф Сюлейман

0885919742

Стояново

Васил Трендафилов Павлов

0885919750

ІІ. ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ “

1.Отдел “ Гражданска регистрация и административно обслужване “

Началник отдел ГРАО

Мехмед  Ахмедов  Алиев  

в.27

0888873482

Гл. спец.ГРАО в ОбА

Тюляй Вахдет Джерах

в.24

 

Гл.спец.ГРАО в ОбА

Виолета Рангелова Харлова

в.24

0886787420

специалист в кметство Боровица

Махмуд Якуб Махмуд

68 – 83

 

специалист в кметство Бял извор

Ервин Неджатин Солак

03652 / 23-32

0889539356

специалист в кметство Млечино

Хавва Юсуф Байрам

03653 / 310

0878941155

специалист в кметство Падина

Елза Веселинова Аргирова

03658 / 21-24

0889398917

специалист в кметство Жълтуша

Софка Асенова Кехайова

03657 / 20-15

 

специалист в кметство Г.Прахово

 Берна Байрам Халил

62-31

0876548377
0885627674

спец. в кметство Долно Прахово

Бахрие Рафет Садулла

62-29

 

специалист в кметство Млечино

Сабиха Халибрям Муса

03653 / 227

0889395952

 Главен специалист „Човешки ресурси и деловодство”

Бистра Росенова Илиева

в.25

0899231972

Гл. спец. „ канцелария на кмета на общината”

Кериме Алиатдин Зинел

40-40 / 42-38

0885919740

Главен специалист „Връзки с обществеността”

Гюнер Шукри Мюмюн

 

0886545477

2.Отдел „ Финансово – счетоводна дейност

Главен счетоводител

Фатме Ахмед Хаджисаид

в.28 , 49-74

0888873483

Старши експерт- Бюджет

Сезгин Салимов  Фейзулов

в.29

 

Технически сътрудник- касиер

Айгюн Назифова Чобанова

в.39 , 49-78

0887988233

Технически сътрудник -домакин

Селим Кемалов Местанов

49-07

0988851687

3.Отдел „ Местни данъци и такси”

Началник на отдел

Сейфи Кемалов Местанов

в.26

03651/ 4559

ІІІ. Дирекция „Специализирана администрация „

1. Отдел „ Архитектура ,благоустрояване и общинска собственост”

Началник на отдел

Росен Емилов Хаджиев

47-93

0889532078

2. Отдел „ Инвестиционни проекти“

Началник на отдел

Жасмина Фикретова Терзиева

в.30

0882289860

3.Отдел „ Стопанска и икономическа политика”

Началник на  отдел

Джейлян Ръфкиев Муталибов

в.33  

0882289851

Старши специалист  “ЖИН”

Селим Кемалов Местанов

 

0988851687

4.Отдел „ Образование, култура и спорт „

Началник на отдел

Бахар Делеверов Реджебов

41-57

0882289861

Старши счетоводител

Гюнай Мустафов

48-39

0887706045

касиер

Катя Пашова

41-86

0888252774

Организатор –столово хранене

Фикрет Хасансабри Исмаил

41-63

0887803288

5.Отдел “ Екология и опазване на околната среда”

Началник на  отдел

Джанан Назмиева Исмаил

 

0884998828

Главен специалист

Aйдън Реджеб Якуб

 

0885730117

Надзирател

Асен Митков Узунов

 

0895988686

6.Сектор „Общински гори и горски територии”

Началник на  сектор

Ертан Сейфитинов Еминов

 

0889912819

”Дневен център за възрастни хора с увреждания”:

Управител

Елван Енвер Исмаил

45-73

0882639966

Център за обществена подкрепа:

Управител

Светла Владимирова Семерджиева

41-45

0889141047

Общински музей – Ардино

Уредник на общински музей

Танер Гюнеров Чобанов

46-81

0887118099

Уредник на общински музей

Христо Красимиров Красин

46-81

 

Дежурни в Общински съвет за сигурност             - 036514212; мобилен 0882639966 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Риболов
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари