Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Профил на купувача
 

   « Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

[2018-03-13] ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VІІІ ОТ КВАРТАЛ 11 ПО ПУП НА ГРАД АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
[2018-03-13] „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, НАМИРАЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ С КАДАСТРАЛЕН №332 ОТ КВАРТАЛ 34 ПО ПУП НА ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
[2017-06-27] Обява за пазарни консултации с изх. №30-63-11 от 27.06.2017 г.
[2016-12-15] Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2016-09-16] ОБЯВА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
[2016-08-31] Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2016-08-24] Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Ардино за безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия " грантова схема BG04 -02-03 "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" с проект: "Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради и локални отоплителни системи на ЦДГ "Брезичка", гр. Ардино".
[2016-08-16] Обществена поръчка с предмет: „ Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване на община Ардино по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ ”
[2016-01-26] Доставка на един брой лек автомобил за нуждите на Община Ардино
[2015-11-17] публична покана с предмет: изграждане на стени на ул. Странджа, гр. Ардино.


 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи