География
   
Демография
   
История
   
Икономика
   
Туризъм
   
Инфраструктура
   
Социална сфера
   


Икономика
 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

Характерна черта на селското стопанство в общината е, че то е планинско и подчертано моно културно с тежки теренни и климатични условия. Типичният планински релеф създава трудности при обработването на земята.

Общата площ на селскостопанския фонд в общината е 133 873 декара в това число обработваема земя - 53 549 дка, естествени ливади - 20 183 дка.

В областта на растениевъдството основно производствено направление до сега беше тютюнопроизводството, с тенденция намаляване на оптималния му дял в перспектива.

Търсят се възможности за нови алтернативни култури.

Зеленчукопроизводството е застъпено предимно за задоволяване на личните потребителски нужди на стопаните. Условия за развитието му има най-вече по поречието на р. Ардинска, поречието на р. Оваджик и в района на с.Боровица, с.Хромица. В производството на плодове главно внимание следва да се отдели на производството на ябълки, лозя и ягоди /в района на Боровица/, за които съществуват условия. Животновъдството основно е концентрирано в частното стопанство.

Общата площ на горското богатство в Ардинска община е 20 975 ха, от които 19 886 ха гори и 1 089 ха горски пасища. 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари