География
   
Демография
   
История
   
Икономика
   
Туризъм
   
Инфраструктура
   
Социална сфера
   


Инфраструктура
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Към момента са изградени и функционират общо 8 броя автоматични телефонни централи, които осигуряват обслужването със стационарни телефонни услуги в общината.

Телефонната плътност е под средната за страната – към началото на 2004 г. телефонната плътност в община Ардино възлиза на 24,8 т.п/100д., докато за страната тези стойности са в рамките на 30,4 т.п./100д.

За преодоляване на тези проблеми в осигуряването на качествени телефонни услуги е необходимо внедряването на нови технологии, като например изграждането на връзки на принципа на радиорелейните концентратори.

При реализиране на такова технологично решение е възможно телефонизиране на по-отдалечени места, но с пряка видимост без изграждане на дълги първични кабели, а само с изграждане на телефонна мрежа в самото населено място. Така ще бъдат заменени морално остарелите и амортизирани въздушни линии, които са изградени още през 60-те години.

Друг важен момент в промяната на съобщителната инфраструктура е свързан с проект "Горна Арда ". АТЦ-с.Бял Извор, който обхваща селата около хидровъзел "Мадан" е затруднено да изпълнява заявленията за новите телефонни постове (над 50 на брой), поради липса на свободен кабелен капацитет от с.Бял Извор до селата Гарване, Мусево, Паспал, Стояново. За решаването му предстои да се изградят нови кабелни трасета и въвеждане на нови технологии на принципа на радиорелейни концентратори и използване на РСМ.

В прогнозирания период във връзка с прилагането на общите условия между БТК и ТП се налага ремонт на СТМ и с прилагането на новата LS А техника. С това ще се подобрят рязко качествените параметри на абонатните линии и услугата, както и ще се осигури достъп до Интернет, който вече имат и използват голям брой абонати.

За улеснение на абонатите се предвижда изграждане на локален сървър с директен достъп до мрежата Интернет със закупуване и внедряване на компютри модеми и др. техника. Освен това предстои и внедряването на системата за детайлизирано таксуване - РИТА за възловата АТЦ - А29 гр. Ардино, с което ще се подобри обслужването на гражданите.

Пощенските услуги в общината се организират от Районна пощенска станция - Ардино, която включва 12 пощенско-телефонно-телеграфни станции и обслужва 54 населени места.

  
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари