География
   
Демография
   
История
   
Икономика
   
Туризъм
   
Инфраструктура
   
Социална сфера
   


География
 

ВОДНИ РЕСУРСИ

Общината се отличава със значителни водни ресурси, които са и едно от най-големите й природни богатства. Главна отводнителна артерия на територията на общината е р.Арда.
Нейното поречие, заедно с поречията на Марица и Тунджа, се включват в Източнобеломорския отточен район за басейново управление на водите в България. Поречието на Арда се определя като най-водоносното в страната – в него се формират около 4 млрд. m 3 води, което представлява 10 % от общите водни ресурси на България.

Големият хидроенергиен потенциал на реката е основание за разработването на проекта на каскадата „Горна Арда”, чиито обекти попадат на територията на общината. Към момента от каскадата се изгражда само яз. „Мадан”.

Язовири на територията на Община Ардино

Язовир

ВЕЦ

Инсталирана мощност ( MW )

Годишно производство (GWh)

Язовир „Мадан”

„Бял извор”

46,0

107,8

Язовир „Ардино”

„Ардино”

56,6

160,9

Язовир „Сърница”

„Китница”

67,9

185,8

 

Общо:

170,5

454,5


Каскада "Горна арда"

Хидрографска карта на община Ардино

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари