География
   
Демография
   
История
   
Икономика
   
Туризъм
   
Инфраструктура
   
Социална сфера
   


География
 

ЗЕМИ, СТРУКТУРА И СТЕПЕН НА ПОЛЗВАНЕ

Структурата и използването на земята на Община Ардино е дадено в долната таблица.

Показатели
ПЛОЩИ
Собственост - % от площта
дка
%
Частна
Общинска
Друга
1
ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
136937
40.41%
20.37%
1.42%
78.21%
 
Ниви
35021
10.34%
41.72%
0.44%
57.84%
 
Естествени ливади, мери и пасища
99934
29.49%
13.24%
1.06%
85.70%
 
Трайни насаждения
1175
0.35%
4.34%
3.74%
91.91%
 
Други земеделски територии
807
0.24%
 
85.63%
14.37%
2
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
179673
53.02%
1.89%
 
98.11%
  Гори
171163
50.51%
1.99%
 
98.01%
  Голини, сечища, пожарища
3290
0.97%
 
 
100.0%
  Други горски територии
5220
1.54%
 
 
100.0%
3
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
22238
6.56%
 
26.65%
73.35%
 
ОБЩА ТЕРИТОРИЯ
338848
100.0%
 
 
 

 

 

С най-голяма площ в общината са горските територии, заемащи 179,7 хил. дка (53,0 % от площта на общината).

Земеделските територии са 136,9 хил. дка (40,4 %). Населените места и другите урбанизирани територии заемат само 5,0 хил. дка (1,5 %).

Водните течения и водните площи, както и територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци, са с приблизително еднакъв размер – 7,5 хил. дка (2,2 %).

Териториите за транспорт и инфраструктура включват 2,0 хил. дка (0,6 %). 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари