География
   
Демография
   
История
   
Икономика
   
Туризъм
   
Инфраструктура
   
Социална сфера
   


Демография
 

 

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО  

1. Полова структура.

Полова структура на населението на община Ардино (1998-2003г.)

Година

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Брой мъже

8198

8095

7855

7940

7704

7547

Брой жени

8348

8257

7992

8095

7805

7624


Полова структура на населението на община Ардино в % (1998-2003г.)

Година

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Мъже

49,55

49,50

49,57

49,52

49,67

49,75

Жени

50,45

50,50

50,43

50,48

50,33

50,25

Най-висок е делът на жените в населението на гр.Ардино (около 51,6%), с.Бистроглед (61,9%) и с.Еньовче (52,2%). Същевременно мъжете преобладават в населението на селата Башево, Горно Прахово, Гърбище, Дядовци, Искра, Кроячево, Ленище, Левци, Мак, Млечино, Мусево, Песнопой, Правдолюб и други. Преобладаването на мъжете в тях се обяснява главно с връщането на пенсионери по родните места.

2. Възрастова структура.

През последните 15 години относителният дял на населението в предфертилна възраст (под 15 навършени години) е намалял от 33% на 14,0%, или почти 2,5 пъти. Същевременно относителният дял на населението над 50 годишна възраст (надфертилна възраст) е нараснал от 25% на 29,1%. Въпреки това, делът му е по-нисък от този за страната, което доказва, че възрастовата структура на населението в общината е по-благоприятна, в сравнение с тази за страната.

През същия период е нараснал значително делът на населението на възраст от 15 до 50 годишна възраст – от 42% през 1988г. на 43,1% 2003 г. Това нарастване обаче няма положително влияние върху раждаемостта, тъй като във възрастовата категория 15-50 г. преобладават хора на възраст около и над 40г., които вече са осъществили планираните в семейството им раждания.

3. Образователна структура на населението.

Промени в образователната структура на населението в община Ардино в % (1992-2003г.)

Завършено образование/Година

1992

1996

2001

България

Висше и ПВО

2,5

3,0

3,6

9,6

Средно

20,3

18,3

19,6

42,3

Основно

36,4

38,2

43,5

27,4

Начално

25,4

23,3

26,5

12,5

Незавърш. Начално

8,0

10,8

12,2

5,8

Неграмотни

7,4

6,4

7,4

1,84. Етническа и религиозна структура на населението. 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари