География
   
Демография
   
История
   
Икономика
   
Туризъм
   
Инфраструктура
   
Социална сфера
   


Демография
 

 

ПАЗАР НА ТРУДА

Среден списъчен състав на наетия персонал към 31.12.2001

Групи икономически дейности

Общо

в т.ч. в частния сектор

Област Кърджали

Община Ардино

Област Кърджали

Община Ардино

Общо

29 874

2 112

17 183

1 143

Селско, ловно,рибно и горско стопанство

755

95

725

95

Добив, без добива на енергийни суровини

1 033

203

1 021

197

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

1 683

56

1 013

52

Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло

5 680

455

5 680

455

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

121

2

53

1

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия,газообразни горива и вода

691

40

0

0

Строителство

1 373

102

1 208

57

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството

2 374

187

2 342

186

Хотели и ресторанти

578

46

507

46

Транспорт, складиране и съобщения

1 582

81

555

13

Финансово посредничество

254

11

143

0

Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

1 856

173

0

0

Образование

5 010

419

1

0

Хуманно здравеопазване и социални дейности

2 233

155

175

23

Други дейности, обслужващи обществото и личността

910

87

185

18 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари