Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
Новини
 
О Б Я В А
13 Ноември 2009

за разкриване на обществена трапезария
по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане (ЗСП)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на труда и
социалната политика (МТСП), фонд „Социално подпомагане”

С договор № 3/ 11.11.2009 г., подписан между МТСП, фонд „Социално подпомагане” и община Ардино, ще се реализира проект за социална услуга „Обществена трапезария” на територията на общината.
Проектът е насочен към задоволяване на потребностите от храна и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за приложение на закона за социално подпомагане (ППЗСП), лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални помощи и пенсии, бездомни деца и лица.
Обществената трапезария ще се разкрие в сградата на „Защитено жилище” в Ардино, ул. „Чинар” № 4 и ще стартира на 01 декември 2009 г.
Реализацията на дейностите по „Обществена трапезария” ще обхванат 50 бенефициенти за периода от 1 декември 2009 до 31 март 2010 г.
Лица, които отговарят на горепосочените условия могат да подадат заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане” - Ардино, най-късно до 23 ноември 2009 г.

За повече информация:
Дирекция „Социално подпомагане” - Ардино, тел. 40 54
„Защитено жилище” - Ардино, тел. 45 73

Прочитания: 1135 пъти

 
Преброяване 2021
 
 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари