A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard Избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. анкета фонтан Преброяване 2021

Задълженията към Община Ардино вече могат да се плащат през iCard (Айкард)

05 Март 2021  2

Задълженията към Община Ардино вече могат да се плащат през iCard (Айкард)

Задълженията към Община Ардино вече могат да се плащат през iCard (Айкард) Община Ардино предлага на всички физически лица нова възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци, патентен данък и други чрез дигитален портфейл iCard ...

Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard

05 Март 2021  39

Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard

Във връзка с извънредната ситуация и следвайки политиката си за улесняване и спестяване на време на гражданите чрез въвеждането на електронни услуги, считано от 17.02. 2021 г. Община Ардино предлага на всички физически лица възможност за плащане на данък върху превозно средство...

Бейхан Мехмед: Чувствам се като кърджалиец, сърцето ми винаги ще бъде в столицата на толерантността

04 Март 2021  21

Бейхан Мехмед: Чувствам се като кърджалиец, сърцето ми винаги ще бъде в столицата на толерантността

„От 16 години съм в Кърджали, столицата на толерантността. Кърджали е специално място и не прилича на други населени места в страната. Чувствам се като кърджалиец, сърцето и душата ми винаги ще бъдат тук“.

С полагане на венци и цветя бе отбелязан 3-ти март в Ардино

03 Март 2021  40

С полагане на венци и цветя бе отбелязан 3-ти март в Ардино

С тържествено поднасяне на венци и цветя в Ардино бе отбелязан Трети март - Националния празник на Република България и 143-та годишнина от Освобождението на страната ни. В проявата участваха кметът на общината инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Съобщение

25 Февруари 2021  37

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че във връзка е Националния план за ваксиниране срещу COVID -19 Ви информираме, че имунизационния пункт за територията на община Ардино е следния:

Обявление №96

25 Февруари 2021  31

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

18 Февруари 2021  36

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови “ в ...

Покана за консултации

18 Февруари 2021  56

Покана за консултации до политическите партии, представени в 44-то народно събрание на Република българия и партиите и коалициите, които имат представители в европейския парламент.

Обявление 87

17 Февруари 2021  50

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  67

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  56

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА

20 Януари 2021  135

Община Ардино стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Съобщение

14 Декември 2020  162

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С допълнително споразумение № 04 към Договор №BG05M9OP001-2.004-0004-C01 от 27.11.2020 г. между Министерството на труда и социалната политика,чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ ...

Съобщение

26 Ноември 2020  258

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19 временно се спират всички присъствени и групови обучения/занятия в езикови и/или ...

ОБЯВА

22 Юли 2020  267

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

ОБЯВА

02 Юни 2020  416

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати