Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
Новини
 
Изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино
01 Февруари 2012

• Изменение на Чл. 44, ал. 1. За ползване на детски ясли и детски градини, се събират от родителите или настойниците месечни такси в следните размери:
- Целодневни - 40.00 лв.
- Целодневни с яслени групи - 40.00 лв.
- Полудневни - 20.00 лв.

МОТИВИ:

1. През изминалата година се промени себестойността на един храноден в детските градини - от 1,50 лв. на 1,70 лв. При условие, че и тази себестойност не е достатъчна да имаме възможност да я корегираме.

2. Основен мотив за промяната е желанието в целодневните детски градини на община Ардино да се въведе ново меню, което да отговаря на изискванията за балансирано, целесъобразно и здравословно хранене на децата.
3. Изчислената такса по себестойност е по-голяма от предложената такса и включва разходите за храна, отопление, осветление, постелъчен инвентар, перилни и хигиенични препарати, външни услуги и др. Разликата между себестойността и предложената такса се покрива от общинските приходи.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Ардино да направят предложения и да изразят становища по проекта.


ВНОСИТЕЛ:
РЕСМИ МУРАД
Кмет на Община Ардино


Прочитания: 958 пъти

 
Преброяване 2021
 
 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари