A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Програма за Дните на Ардино от 05 до 11 август 2024г. За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино

СУ „Васил Левски“ в Ардино изпрати своите абитуриенти

25 Май 2024  208

СУ „Васил Левски“ в Ардино изпрати своите абитуриенти

С групово отброяване от 1 до 12, аплодисменти и с кръшно хоро СУ „Васил Левски“ в Ардино изпрати своите абитуриенти от Випуск 2024 в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Кметът Изет Шабан отличи изявени дейци на образованието и културата

24 Май 2024  129

Кметът Изет Шабан отличи изявени дейци на образованието и културата

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отличи шест изявени учители и дейци на културата по случай  24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Церемонията по награждаването се състоя по време на празничното ...

С празнична програма бе отбелязан 24 май в Ардино

24 Май 2024  131

С празнична програма бе отбелязан 24 май в Ардино

Ардино тържествено oтбeлязa 24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В трaдициoннoтo oбщoгрaдcкo тържecтвo се включиха  учeници, учитeли, прocвeтни, културни дeйци и граждани.

Честит празник 24 май - Ден на славянската писменост и култура

24 Май 2024  110

Честит празник 24 май - Ден на славянската писменост и култура

Уважаеми учители, дейци на просветата, културата и науката, Скъпи ученици и жители на община Ардино, Приемете най-искрените ми поздравления за 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Нека този празник да ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Община Ардино организира спортен полумаратон до Дяволския мост и обратно през август

10 Май 2024  224

В рамките на четвъртото издание на „Дните на Ардино 2024“ община Ардино организира спортен полумаратон „Ардино – Дяволски мост – Ардино“ за купата на кмета на община Ардино. Надпреварата ще се проведе на 10 август (събота) от 09:00 ...

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

08 Май 2024  83

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.05.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - ...

Протоколи

06 Юли 2022  1464

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1885

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  2006

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  2129

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  2156

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Проект: Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните услуги „център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „дневен център за пълнолетни лица с увреждания”

22 Май 2024  28

„ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” И „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА ...

Проекти

25 Април 2024  39

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Европейския съюз Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно ...

Покана

22 Януари 2024  202

За подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от ...

Обява

05 Януари 2024  241

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

03 Януари 2024  255

П Р О Е К Т : „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  273

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  360

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  369

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

Обявление № 670

04 Декември 2023  267

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1285

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1285

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/