A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

ПОКАНА

30 Януари 2023  88

ПОКАНА

за участие в комуникационна проява по проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“

Кметът на Ардино изпрати поздравителен адрес до Бориска Христова по повод 83-ия й рожден ден

30 Януари 2023  129

Кметът на Ардино изпрати поздравителен адрес до Бориска Христова по повод 83-ия й рожден ден

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес и подаръци до Бориска Лазарова Христова по повод 83-ия й рожден ден.

Общинският съвет в Ардино прие годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на общината

30 Януари 2023  146

Общинският съвет в Ардино прие годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на общината

Общинският съвет в Ардино прие годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ардино за третата година от мандат 2019-2023 г. Отчетът бе внесен от кмета на общината инж. Изет Шабан. Това стана на първата редовна сесия за годината на местния парламент. В проекта за дневен ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВА

26 Януари 2023  57

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“

Съобщение

25 Януари 2023  64

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ...

ЗАПОВЕД

25 Януари 2023  46

Заповед относно почистване на снега при снеговалеж.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

23 Януари 2023  123

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.01.2023 г. /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на Общински ...

Съобщение то НАП

23 Януари 2023  72

Относно важни срокове за заплащане на данъчни задължения.

Протоколи

06 Юли 2022  684

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1171

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1313

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1412

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1407

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Съобщение

28 Октомври 2022  457

С П И С Ъ К на одобрените кандидати след проведено събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна ...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

22 Октомври 2022  471

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

Обява

10 Октомври 2022  497

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по ...

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

06 Октомври 2022  493

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

Обява

03 Юни 2022  679

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Обява

09 Май 2022  713

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обявление

02 Март 2022  649

На 16.02.2022 г., община Ардино, като бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, сключи допълнително споразумение по договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  563

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  574

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/